ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM702 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0901
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Μποντόζογλου Βασίλης
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού Φυσικών Διεργασιών, με βάση τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Εφαρμογή γίνεται σε διεργασίες κλασματικής απόσταξης, απορρόφησης και ύγρανσης-αφύγρανσης. 

Περιεχόμενα

Αντιπροσωπευτικές φυσικές διεργασιές και βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού. Ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Παραδείγματα εφαρμογών σε ποικιλία διεργασιών. Δυναμική συμπεριφορά και αυτόματος έλεγχος διεργασιών. Ανασκόπηση θερμοδυναμικής μιγμάτων. Ισορροπία υγρού-ατμών πτητικού μίγματος. Νόμοι Raoult και Henry. Απλές αποστάξεις. Κλασματική απόσταξη δυαδικού μίγματος. Υπολογισμός κατά McCabe-Thiele στήλης με δίσκους. Απορρόφηση αερίων. Σχεδιασμός στήλης πληρωτικού υλικού. Διεργασίες ύγρανσης. Θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου και αδιαβατικού κορεσμού. Σχεδιασμός υγραντήρα αέρα. Σχεδιασμός πύργου ψύξης. Μεταβολές υγρασίας σε γεωφυσική κλίμακα. Εισαγωγή στις διεργασίες προσρόφησης.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές

  • Πρόχειρες Σημειώσεις του διδάσκοντα

  • McCabe, Smith & Harriott "Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής", Εκδ. Τζιόλας
  • Γεντεκάκης "Φυσικές Διεργασίες", Εκδ. Κλειδάριθμος
  • Himmelblau, Riggs "Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική", Εκδ. Τζιόλα

Προτεινόμενα βοηθητικά συγγράμματα

  • Mαρίνου-Kουρή & Παρλιάρου-Tσάμη "Aσκήσεις Φυσικών Διεργασιών", Εκδ. Παπασωτηρίου

  • Perry & Green "Chemical Engineers' Handbook", McGraw-Hill

  • Ρογδάκη & Κομνηνού "Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μιγμάτων", Εκδ. Τζιόλα

  • Aσσαέλ & Mαγγλιώτου Eισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες, Εκδ. Δεδούσης

  • Cussler "Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems", Oxford

  • Treybal "Mass Transfer Operations", McGraw-Hill 

Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Εργασίες στο σπίτι
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
90%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
60
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
0