ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM720 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ1800
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Παπαδημητρίου Κώστας
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για την πρόβλεψη της δυναμικής και ταλαντωτικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων με γραμμικά χαρακτηριστικά. Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει απλοποιημένα μοντέλα μηχανικών συστημάτων, να προβλέπει με βάση την ανάλυση των μοντέλων την δυναμική και ταλαντωτική συμπεριφορά συστημάτων, να κατανοεί τα βασικά δυναμικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την δυναμική μηχανικών συστημάτων, και να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες στον σχεδιασμό διατάξεων απομόνωσης μηχανικών ταλαντώσεων.

Περιεχόμενα
Ταλαντώσεις γραμμικών συστημάτων ενός βαθμού ελευθερίας, μαθηματικά μοντέλα, κατάστρωση εξίσωσης κίνησης, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση, απόκριση σε διάφορες διεγέρσεις (κρουστική, παλμική, αρμονική, σύνθετη, περιοδική, μη-περιοδική), μετασχηματισμός Fourier, συνάρτηση μετάδοσης – Εφαρμογές (Aποφυγή μεταδόσεως μηχανικών ταλαντώσεων, επιλογή χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής, αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών) – Ταλαντώσεις μηχανικών διατάξεων με τη βοήθεια διάκριτων μοντέλλων πολλών βαθμών ελευθερίας, ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές, ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, ανάλυση με την μέθοδο των ιδιομορφών – Ταλαντώσεις μονοδιάστατων συνεχών φορέων (ταλαντώσεις χορδής, ράβδου, ατράκτου, δοκού) – Mέτρηση ταλαντώσεων μηχανών και κατασκευών, μέθοδοι πειραματικού προσδιορισμού μορφικών χαρακτηριστικών – Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης (μέθοδοι Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin) – Δυναμική μηχανών (κρίσιμες ταχύτητες, ζυγοστάθμιση).
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Σ. ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ, «Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων», Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2001
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
30%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
48
Εργαστήρια:
4

Εκπόνηση

Ασκήσεις:
52