ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM618 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0302
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Βαλουγεώργης Δημήτρης
 
 

Σκοπός
Εξετάζονται το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, ιδιότητες ακτινοβολίας, η θερμική ακτινοβολία και η μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία, τα ειδικά κεφάλαια του βρασμού και συμπύκνωσης και καταστάσεις με συνδυασμό διαφορετικών μορφών μετάδοσης θερμότητας (πολυμορφική μετάδοση θερμόττηας). Επίσης, παρουσιάζονται μηχανολογικές εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας που περιλαμβάνουν ηλιακή τεχνική, ηλιακούς συλλέκτες, ψύξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ψύξη τροφίμων, θερμοκήπια. 
Περιεχόμενα
 1. Θερμική ακτινοβολία
 2. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία
 3. Συνδυασμός διαφορετκών μορφών μετάδοσης θερμότητας
 4. Ηλιακά θερμικά συστήματα
 5. Βρασμός και συμπύκνωση
 6. Θερμορύθμιση ανθρώπινου σώματος
 7. Ψύξη τροφίμων
 8. Ψύξη ηλεκτρονικού εξοπισμού


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
 1. Μετάδοση Θερμότητας – Μια πρακτική προσέγγιση, Y.A. Cengel, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2005.
 2. Fundamentals of Heat and Mass transfer, F. Incropera, D.P. Dewitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, John Wiley & Sons, 2006.
 3. Thermal Radiation Heat Transfer, R. Siegel, J.R. Howell, McGraw Hill, 1981.
 4. Convective Heat Transfer, L.C. Burmeister, John Wiley @ Sons, 1983.
 5. Solar Engineering of Thermal Processes, J.A. Duffie, W.A. Beckman, John Wiley & Sons, 1991.
 6. Solar-Thermal Energy, J.R. Howell, R.B. Bannerot, G.C. Vliet, McGraw Hill, 1982.
 7. Ηλιοθερμικές Εγκαταστάσεις, Σ.Δ. Πέρδιος, Σελκα - 4Μ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-8257-58-0.
 8. Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, Σ. Καπλάνης, Ίων, 2004, ISBN: 978-960-411-430-1.
 9. Ψυκτικές Διαταξεις, Μ.Γ. Βραχόπουλος, Ίων, 2000, ISBN: 978-960-411-094-0.
 10. Θερμοκήπια, Γ.Ν. Μαυρογιανόπολου, Εκδ. Σταμούλης, 2001.

 

Προαπαιτούμενα
MM204MM304MM403MM501MM503
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
Εργασία 1: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Νόμος του Planck, Ισχύς και ένταση ακτινοβολίας,  Μέλανες και πραγματικές επιφάνειες, Ιδιότητες ακτινοβολίας, Θερμική και ηλιακή ακτινοβολία.

Εργασία 2: Υπολογισμός συντελεστή όψεως, Εναλλαγή ακτινοβολίας και θερμικά ισοζύγια ανάμεσα σε α) μέλανες και β) γκρίζες επιφάνειες, Επιφάνειες με μη ομοιόμορφα χαρακτηριστικά, Ασπίδες ακτινοβολίας.

Εργασία 3: Πολυμορφική μετάφορά θερμότητας. Επίλυση προβλημάτων μεταφοράς θερμότητας με συνδυασμό θερμικής αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας.

Εργασία 4: Ηλιακά θερμικά συστήματα

Εργασία 5: Εφαρμογές μετάφοράς θερμότητας με συμπύκνωση σε υμένα και στάσιμο βρασμό.

Εργασία 6: Ψύξη τροφίμων, Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Ασκήσεις:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 25
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
10
Ασκήσεις:
15
Μελέτες (Projects):
0