ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM603 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0202
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Χαραλάμπους Γεώργιος
 
 

Σκοπός
Το μάθημα εμβαθύνει σε ρευστομηχανικά φαινόμενα από τη σκοπιά της Μηχανολογίας, και οι φοιτητές εκπαιδεύονται έτσι ώστε μετά το πέρας του μαθήματος να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση τις βασικές εξισώσεις για την ανάλυση Μηχανολογικών προβλημάτων.
Περιεχόμενα
Διαφορική Ανάλυση της Ροής των Ρευστών, Διαστατική ανάλυση, Ομοιότητα και Μοντελοποίηση, Πραγματικές Ροές σε Αγωγούς, Ροή Γύρω από Στερεά Σώματα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Munson, B.R., Okiishi,T.H., Huebsch W.W., Rothmayer, A.P., "Μηχανική Ρευστών", 8η Έκδοση, 2016
Streeter, V.L., Wylie, E.B., Bedford, K.W., "Μηχανική Ρευστών", 2009
Παπανικας, Δ., " Εφαρμοσμενη Ρευστομηχανικη", 4η Έκδοση, 2010
Τσαγγάρης, Σ., "Μηχανική των Ρευστών Θεωρία και Ασκήσεις", 2η Έκδοση, 2016
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 95
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
0
Μελέτες (Projects):
0