ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM603 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0202
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Χαραλάμπους Γεώργιος

Σκοπός
Το μάθημα εμβαθύνει σε ρευστομηχανικά φαινόμενα από τη σκοπιά της Μηχανολογίας, και οι φοιτητές εκπαιδεύονται έτσι ώστε μετά το πέρας του μαθήματος να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση τις βασικές εξισώσεις για την ανάλυση Μηχανολογικών προβλημάτων.
Περιεχόμενα
Κινηματική Ροών: Ροϊκή Συνάρτηση και Συνάρτηση Δυναμικού -Ροή Ιδανικού Ρευστού: Βασικές και Σύνθετες Ροές - Εξίσωση Euler - Τάσεις και Παραμορφώσεις σε Ρευστά - Καταστατικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Navier - Stokes: Ακριβείς Λύσεις σε Απλές Ροές - Έρπουσες Ροές - Στρωτό Οριακό Στρώμα - Φαινόμενα Μετάβασης Στρωτής σε Τυρβώδη Ροή - Τυρβώδες Οριακό Στρώμα - Ροή σε Δέσμες, Στρώματα Ανάμιξης και Ολκούς (wakes) - Θεωρία και Μοντέλα Τύρβης: Επιμερισμός Reynolds, Φασματική Ανάλυση, Κλίμακες Τύρβης, Τυρβώδες Ιξώδες. Αεροδυναμική πτερυγίων και ανεμογεννητριών, αιολικό δυναμικό, ρευστομηχανικές ταλαντώσεις.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Munson, B.R., Okiishi,T.H., Huebsch W.W., Rothmayer, A.P., "Μηχανική Ρευστών", 8η Έκδοση, 2016

Streeter, V.L., Wylie, E.B., Bedford, K.W., "Μηχανική Ρευστών", 2009

Παπανικας, Δ., " Εφαρμοσμενη Ρευστομηχανικη", 4η Έκδοση, 2010

Τσαγγάρης, Σ., "Μηχανική των Ρευστών Θεωρία και Ασκήσεις", 2η Έκδοση, 2016

Εργαστηριακές Ασκήσεις
1. Eφαρμογή γενικευμένου νόμου Bernoulli σε κύκλωμα νερού με αντλία

2. Eφαρμογή θεωρήματος γραμμικής ορμής σε προσπίπτουσα κυκλική δέσμη αέρα

3. Μέτρηση ροπής περιστρεφομένων δίσκων

Ολες οι ασκήσεις εχουν το handout τους με θεωρία κλπ, υποστηρίζονται απο το Labview της ΝΙ και υπόκεινται πάντοτε σε στατιστική επεξεργασία επειδή οι εμπλεκόμενες ροές εχουν τύρβη.
Υπολογιστικές Ασκήσεις
Δίδονται 5 σειρές υπολογιστικών ασκήσεων ως κατ’ οίκον εργασία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
15%
Ασκήσεις:
15%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
10
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
2

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
10
Υπολογιστικές Εργασίες
2
Ασκήσεις:
25
Μελέτες (Projects):
4