ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM500 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0600
Εξάμηνο:
5° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Λυμπερόπουλος Γιώργος
 
 

Σκοπός

Οι εξετάσεις γίνονται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Στις εξετάσεις δίνεται ένα τυπολόγιο στους φοιτητές.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν τον Κανονισμό Διεξαγωγής Εξετάσεων πριν από κάθε εξέταση.

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη προτύπων για την λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα.αβεβαιότητα. Αναπτύσσονται μαθηματικά πρότυπα για την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς και της απόδοσης Μαρκοβιανών αλυσίδων και συστημάτων ουράς αναμονής, και παρουσιάζονται εφαρμογές για την βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή και επανάληψη θεωρίας πιθανοτήτων. Μαρκοβιανές Αλυσίδες: Εισαγωγή και ανάλυση μεταβατικού χαρακτήρα - Μακροχρόνιες ιδιότητες - Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου. Θεωρία ουράς: Εκθετικά πρότυπα - Άλλα πρότυπα - Εφαρμογές θεωρίας ουράς.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  • Φακίνος, Δ. Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Αυτοέκδοση, Σ. Αθανασόπουλος-Σ. Παπαδάμης & ΣΙΑ(εκτύπωση), Αθήνα, 2003.
  • Λυμπερόπουλος, Γ. Σημειώσεις του Μαθήματος Στοχαστικά Πρότυπα Επιχειρησιακής Έρευνας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007.
  • Taha, H.A. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (9η έκδοση). Μετάφραση Α.Ι. Μάργαρης, Επιμέλεια Σ. Κατσαβουνίδης. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2012.
  • Hillier F.S., Lieberman, G.J. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Επιμέλεια Α. Διαμαντίδης. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2017
  • Hillier F.S., Lieberman, G.J. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τόμος Α, Τεύχη Α-Γ, Μετάφραση - Επιμέλεια Γ. Οικονόμου. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1985.

Προτεινόμενα Ξενόγλωσσα Βοηθητικά Συγγράμματα:

  • Hillier F.S. and Lieberman, G.J. Introduction to Operations Research, 7/E. McGraw-Hill, New York, 2000.
  • Taha, H.A. Operations Research: An Introduction, 9/E. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2011.
  • Ross, S.M. Introduction to Probability Models, 9/E. Academic Press, Amsterdam 2007.
Προαπαιτούμενα
MM104
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
40%
Πρόοδοι:
40%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
56
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 42
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
52
Μελέτες (Projects):
0