ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0200
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Χασιώτης Νικόλαος
 
 

Σκοπός
Είναι η γνωριμία με τις κατεργασίες (φάσμα κατεργασιών, εργαλειομηχανές, εργαλεία, κοπτικά υλικά, βοηθητικά μέσα ), τις βασικές έννοιες και σχέσεις που τις διέπουν (γεωμετρικές, κινηματικές, μηχανικές, ενεργειακές, τεχνολογίας υλικών κλπ). Επιπλέον μέσω επιδείξεων και ασκήσεων δίνεται η γενική εποπτεία στην όλη διαδικασία πραγματοποίησης της παραγωγής μέσω κατεργασιών.
Περιεχόμενα
  • Βασικές έννοιες (παραγωγή, κατεργασίες, τεχνικά υλικά).
  • Μετροτεχνία: Ανοχές διαστάσεων, μορφής και θέσης, συναρμογές.
  • Μέτρηση ποιότητας επιφανείας.
  • Κοπή στις δύο διαστάσεις (Ορθογωνική κοπή): Γεωμετρία κοπής, αποβλίττου, κινηματική, δυνάμεις κοπής, ειδική αντίσταση κοπής, ψύξη – λίπανση. Φθορά εργαλείου. Μορφή κομματιού.
  • Συμβατικές κατεργασίες κοπής. Κοπή με προκαθορισμένη γεωμετρική ακμή.
  • Μη συμβατικές κατεργασίες κοπής.
  • Κατεργασίες αρχικής μορφοποίησης. Χυτεύσεις.
  • Κατεργασίες διαμόρφωσης με παραμόρφωση. Βαθεία κοίλανση, κλπ.
  • Συναρμόσεις. Κολλήσεις, συγκολλήσεις.
  • Προηγμένες κατεργασίες. Ταχεία πρωτοτυποποίηση, επικαλύψεις, αλλαγής ιδιοτήτων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Α. Διαθέσιμα συγγράμματα
Josef Dillinger, Κατεργασίες Μετάλλων, ΙΟΝ.

Β. Συμπληρωματική βιβλιογραφία

- Κ.-Δ.Ε. Μπουζάκης, «Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσ/νίκη 2001
- Γ. Πετρόπουλος, «Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες», Παν/κές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2004
- S. Kalpakjian, “Manufacturing Processes for Engineering Materials”, Prentice Hall
- J.A. Schey, “Introduction to Manufacturing Processes” McGraw-Hill
- M.P. Groover, “Fundamentals of Modern Manufacturing”, John Wiley & Sons, Inc.
- Ε.Δ. Παπαδανιήλ, Μ.Μ. Σφαντζικόπουλου, «Μηχανουργική Τεχνολογία, εργαστήριο ΙΙ», Ίδρυμα Ευγενίδου
- Λ.Ε. Λαζαρίδη, «Μηχανουργική Τεχνολογία», Ίδρυμα Ευγενίδου
- Π.Γ. Πετρόπουλου, «Μηχανουργική Τεχνολογία», Ίδρυμα Ευγενίδου
- Α.Κ. Μπαλντούκας, Γ.Α. Δημοσθένους, «Μηχανουργική Τεχνολογία», Εκδ. Πατάκη
- Α.Γ. Μάμαλη, «Τεχνολογία των Κατεργασιών των Υλικών: Μη Συμβατικές Κατεργασίες», Εκδ. Φοίβος
Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Tεχνική περιγραφή και οργάνωση του Μηχανουργείου. Συγκρότηση και εξοπλισμός του μηχανουργείου. Κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός. Εργαλεία μηχανουργικών κατεργασιών.
2. Διαδικασίες λειτουργίας του Μηχανουργείου. Xωροταξική διάταξη, διακίνηση υλικών και εργαλείων στο μηχανουργείο
3. Ασφάλεια Εργασίας Ι. Προστατευτικά μέτρα και πρώτες βοήθειες. Κανόνες ασφάλειας. Συστήματα και εξοπλισμοί ασφάλειας.
4. Ασφάλεια Εργασίας Ι Ι . Κίνδυνοι και διαδικασίες ασφάλειας, Χημικά απόβλητα . Ηλεκτρικοί κίνδυνοι και μέτρα ασφάλειας. Κανόνες ασφάλειας πυροπροστασίας.
5. Μετρολογία. Ι. Μέτρηση διαστάσεων και σφάλματα μετρήσεων
6. Μετρολογία. ΙΙ Συστήματα μονάδων μέτρησης Το μετρικό και Αγγλοσαξονικό σύστημα. Σχέσεις μεταξύ των συστημάτων μέτρησης
7. Όργανα εξοπλισμός μετρήσεων. Παχύμετρα, Μικρόμετρα, και χρήση οργάνων μέτρησης
8. Συντήρηση και έλεγχος οργάνων μέτρησης. Οδηγίες χρήσης των οργάνων μέτρησης
9. Διεργασίες μηχανουργικών κατεργασιών. Συνθήκες μηχανουργικών κατεργασιών και κατάταξη των εργαλειομηχανών
10. Διεργασίες κοπής μετάλλων. Μηχανισμός κοπής, φθορά και ζωή κοπτικών εργαλείων, απόβλητο κοπής. ο ρόλος της .θερμότητας, υγρά κοπής. Προσδιορισμός δυνάμεων και ισχύος της κοπής
11. Εργαλειομηχανές κοπής Τόρνοι και Φρέζομηχανές Ι. Τα κύρια μέρη και τα κατασκευαστικά δομικά στοιχεία των εργαλειομηχανών κοπής.
12. Εργαλειομηχανές κοπή. Τόρνοι και Φρέζομηχανές ΙΙ. Συστήματα μετάδοσης κίνησης των εργαλειομηχανών κοπής
13. Συντήρηση εργαλειομηχανών κοπής. Προληπτική συντήρηση και επισκευή των εργαλειομηχανών
14. Ειδικές μηχανουργικές κατεργασίες. Δράπανα και πλάνες
15. Σύγχρονα κέντα μηχανουργικών κατεργασιών. Μηχανές CNC I. Τα κατασκευαστικά μέρη
16. Σύγχρονα κέντα μηχανουργικών κατεργασιών. Μηχανές CNC II. Οι λειτουργικές διαδικασίες
17. Σύγχρονα κέντα μηχανουργικών κατεργασιών, Μηχανές CNC III. Οι παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες των μηχανών CNC

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
80%
Πρόοδοι:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
30

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20