ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM504 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0900
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Χουλιαρά Σωτηρία
 
 
 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση στοιχείων μηχανής μέσα από τον υπολογισμό και την σωστή επιλογή τύπου στοιχείου για κάθε εφαρμογή. Η ανάλυση του κάθε στοιχείου περιλαμβάνει την ανάλυση της γεωμετρίας του, τα υλικά κατασκευής, τις συνήθεις καταπονήσεις που υπόκειται, τρόπους υπολογισμού και σχεδιασμού, τρόπους κατασκευής και τρόπους λειτουργίας σε ένα μηχανολογικό σύνολο.

Περιεχόμενα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό τυποποιημένων μηχανολογικών στοιχείων/εξαρτημάτων που υπόκεινται σε συνήθεις φορτίσεις (δυνάμεις και ροπές). Το μάθημα επισημαίνει την υιοθέτηση των θεωρητικών εκφράσεων από την Μηχανική Υλικών στα πρακτικά προβλήματα σχεδιασμού. 


Περιεχόμενα:
-Βασικά Θέματα από τη Μηχανική των Υλικών
-Θεωρίες στατικής αστοχίας
-Θεωρίες δυναμικής αστοχίας
-Κοχλίες σύνδεσης και κίνησης
-Σχεδιασμός αξόνων/ατράκτων
-Ιμάντες
-Μετωπικοί οδοντωτοί τροχοί


 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

-Στοιχεία Μηχανών, Παπαδόπουλος Χρήστος, Εκδόσεις Τζιόλα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 22694249)
-Shigley's Mechanical Engineering Design (McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering)
-Fundamentals of Machine Component Design by Robert C. Juvinall and Kurt M. Marshek

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις


Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
40%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
20

Εκπόνηση

Μελέτη:
 25