ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ0106
Εξάμηνο:
5° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Στρατάκης Γεώργιος
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές αρχές ανάλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος καθώς και στις κυρίαρχες έννοιες λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών (κινητήρων και γεννητριών) συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Επιπλέον ο φοιτητής θα εισαχθεί στα ηλεκτρονικά ισχύος ενώ πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις του ηλεκτρολογικού σχεδίου και μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Περιεχόμενα

1. Μαγνητικά κυκλώματα και σιδηρομαγνητικά υλικά. Ηλεκτρομαγνητισμός και ηλεκτρομηχανική.

2. Μετασχηματιστές: Μονοφασικοί, τριφασικοί και μετασχηματιστές ισχύος. Αυτομετασχηματιστές, δοκιμές μετασχηματιστών. Ισοδύναμα κυκλώματα, μετρήσεις και εφαρμογές μετασχηματιστών.

3. Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές: Περιστροφική κίνηση.

4. Αρχή λειτουργίας μηχανών συνεχούς ρεύματος, κατασκευαστικά στοιχεία. Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα.

5. Αρχές λειτουργίας μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος. Σύγχρονες μηχανές, ισοδύναμα κυκλώματα. Παραλληλισμός σύγχρονων γεννητριών.

6. Ασύγχρονες μηχανές, τριφασικός επαγωγικός κινητήρας, χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας, ρύθμιση στροφών, διατάξεις εκκίνησης.

7. Ειδικοί τύποι κινητήρων (μονοφασικοί, βηματικοί κινητήρες κτλ).

8. Υπολογισμοί εγκαταστάσεων κίνησης. Διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων. Ρελαί και αυτοματισμοί κινητήρων. Ελεγχος στροφών κινητήρων. Αντιστροφείς (inverters).

9. Ηλεκτρονικά ισχύος και βιομηχανικοί αυτοματισμοί.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

α. Διαθέσιμα συγγράμματα

 • Ηλεκτρικές Μηχανές AC-DC (3η έκδοση), S. J. Chapman, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 • Σημειώσεις – Συμπληρωματικές ασκήσεις

 

β. Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης (Β΄ Έκδοση), Πέτρος Ντοκόπουλος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1992.
 • Ηλεκτρικές μηχανές (Τόμος Ι), Ι. Ξυπτεράς, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1993.
 • Βασική ηλεκτρολογία, Ν. Κολλιόπουλος, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 2001.
 • Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος, Σ. Τούλογλου και Β. Στεργίου, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.
 • Ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος, Σ. Τούλογλου και Β. Στεργίου, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.
 • An introduction to electrical machines and transformers (2nd edition), G. McPherson, Wiley, New York 1990.
 • Electric machines and power systems, V. del Toro, Prentice-Hall, Englewood Cliff, N. J. 1985.
 • Electric machinery (5th edition), A. E. Fitzgerald, C. Jr. Kingsley, S. D. Umans, McGraw-Hill, London 1992.
 • Electric machinery and transformers (2nd edition), B. S. Guru and H. R. Hiziroglu, Oxford University Press, New York, 1995.
Προαπαιτούμενα
MM205MM206
Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, φροντιστηριακές ασκήσεις, εργασίες
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Μελέτες:
+30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
40
Εργαστήρια:
8
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
4
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
4
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 50
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
0
Μελέτες (Projects):
20