ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM305 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0500
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Κοζανίδης Γιώργος
 
 

Σκοπός
O στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία βελτιστοποίησης και η εξοικείωσή τους με τις βασικές έννοιες του γραμμικού προγραμματισμού καθώς και με τις σχετικές του εφαρμογές. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, να εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του και να επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού βελτιστοποίησης.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή στη θεωρία βελτιστοποίησης. Κατηγοριοποίηση και μορφοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό. Γραφική μέθοδος επίλυσης. Μέθοδος simplex. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση ευαισθησίας. Επεκτάσεις γραμμικού προγραμματισμού. Προβλήματα δικτύων (συντομότερης διαδρομής, μέγιστης ροής, ροής ελάχιστου κόστους, δέντρου ελάχιστης κάλυψης). Προβλήματα μεταφοράς, μεταφόρτωσης και ανάθεσης.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Βασιλείου Π.Χ. & Τσάντας Ν., (2000). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Ζήτη. 

Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. & Σαλαμούρης Δ., (2002). Επιχειρησιακή έρευνα: Μέθοδοι & τεχνικές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 

Λουκάκης Μ., (2010). Γραμμικός προγραμματισμός: Αριστοποίηση σε δίκτυα. Εκδόσεις Σοφία.

Ξηρόκωστας Δ., (1999). Επιχειρησιακή έρευνα, αντικείμενο και μεθοδολογία: Γραμμικός προγραμματισμός. Εκδόσεις Συμμετρία.

Παπαρρίζος Κ., (1999). Γραμμικός προγραμματισμός: Αλγόριθμοι & Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζυγός.

Πραστάκος Γ., (2000). Διοικητική επιστήμη: Λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη.

Σίσκος Γ., (2000). Γραμμικός προγραμματισμός. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Υψηλάντης Π., (2007). Επιχειρησιακή έρευνα: Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις Έλλην.

Υψηλάντης Π., (2010). Επιχειρησιακή έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση. Εκδόσεις Προπομπός.

Φράγκος Χ., (1988). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Σταμούλη. 

Hillier F.S. & Lieberman, G.J., (1984). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Τόμοι Α-Γ. Μετάφραση Γ. Οικονόμου. Εκδόσεις Παπαζήση.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα βασιστούν ώς επί το πλείστον στα ακόλουθα ξενόγλωσσα βιβλία:

Hillier F.S., Lieberman G.J., (2001). Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.

Taha H., (2011). Introduction to Operations Research. Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.

Winston W.L., Venkataramanan M., (2002). Introduction to Mathematical Programming. Duxbury Press.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
66,7%
Πρόοδοι:
33,3%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
4
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 13
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
26
Μελέτες (Projects):
0