ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM206 ΦΥΣΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ0501
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Ζούπας Ανδρέας
 
 
 

Σκοπός
H κατανόηση της θεωρίας, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τους βασικούς νόμους και τις αρχές του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού και της οπτικής ώστε να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει σε ανάλογα προβλήματα φυσικής και τεχνολογίας.
Περιεχόμενα

Ηλεκτροστατική, Μαγνητοστατική, Εξισώσεις Maxwell, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Kυματική Οπτική, Συμβολή και Συμφωνία, Περίθλαση

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
    ΘΕΩΡΙΑ
 1. Griffiths D., Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική  σε έναν τόμο ή Ι-ΙΙ, Π.Ε.Κ.
 2. Young H.D., Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμ.Β΄, 1994, Εκδ. Παπαζήση.
 3. Berkeley Φυσική, τόμ. Β΄ (ηλεκτρισμός και μαγνητισμός), 2η έκδ., 2004, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π
 4. Ασημέλλης Γ., Μαθήματα Οπτικής, 2007, Εκδ. Σύγχρονη Γνώση, Αθήνα
 5. Τσιμπούκης Θ., Εισαγωγή στη Βασική Θεωρία του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου Ι-ΙΙΙ, 1991, Univ. Stud. Press
 6. Alonso M., Finn E., Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμ. ΙΙ, 1979, Αθήνα.
 7. Halliday D., Resnick R., Φυσική, τόμ. ΙΙ, Εκδ. Πνευματικός
 8. Kraus J., Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδ. Τζιόλα
 9. Ohanian H., Φυσική, τόμ. Β΄, Εκδ. Συμμετρία
 10. Reitz J., Milford F., Christy R., Τα Θεμέλια της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, 2004, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π.
 11. Serway R., Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, τόμ.ΙΙ-III, Έκδ. Λ. Ρεσβάνης.

    ΑΣΚΗΣΕΙΣ

    1. Hecht E., Οπτική,1979, Εκδ. ΕΣΠΙ
    2.
Δρης Ε., Ζουμπούλης Η., Ασκήσεις και Προβλήματα Πανεπ. Φυσικής Β΄-Ηλεκτρομαγνητισμός, 2002, Εκδ. Παπαζήση
    3. Edminister J.A., Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, 1980, Εκδ. ΕΣΠΙ

Προαπαιτούμενα
MM100MM200MM300
Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Πειραματική μελέτη φόρτισης πυκνωτή σε κύκλωμα RC

2. Πειραματική μελέτη ιδιοτήτων δέσμης Laser


 

Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
80%%
Πρόοδοι:
20%%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
70
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 40
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
10
Μελέτες (Projects):
0