ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ1300
Εξάμηνο:
4° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Κοζανίδης Γιώργος
 
 
 

Σκοπός

Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών γραμμικού προγραμματισμού, και ο αντικειμενικός στόχος του είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μη γραμμικού και δυναμικού προγραμματισμού. Θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης, καθώς και στην εκμάθηση της θεωρίας στην οποία στηρίζονται οι τεχνικές αυτές. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μορφοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογιών επίλυσης, καθώς και την εφαρμογή προηγμένων εργαλείων και λογισμικού βελτιστοποίησης. 

Περιεχόμενα

Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στο μη γραμμικό προγραμματισμό - Κυρτότητα συναρτήσεων και συνόλων. Προβλήματα χωρίς περιορισμούς. Προβλήματα με περιορισμούς. Πολλαπλασιαστές Lagrange - Συνθήκες Karush Kuhn Tucker.  Δυναμικός Προγραμματισμός - Αρχή του Bellman. Συνθήκες βελτιστότητας. Προβλήματα περιορισμένου χρονικού ορίζοντα - Προβλήματα άπειρου χρονικού ορίζοντα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Βασιλείου Π.Χ., Γεωργίου Α. (1996). Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Λυμπερόπουλος Γ, Ζηλιασκόπουλος Α. (2005). Θεωρία Βελτιστοποίησης. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Ξηρόκωστας Δ. (1999). Επιχειρησιακή Έρευνα - Μη Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.

Hillier F.S., Lieberman G.J. (2001). Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.

Taha H., (2011). Introduction to Operations Research. Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.

Winston W.L., Venkataramanan M. (2002). Introduction to Mathematical Programming. Duxbury Press.

Προαπαιτούμενα
MM305
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Υπολογιστικές Ασκήσεις
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
4
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 26
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
10
Μελέτες (Projects):
0