ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM600 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0700
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Παντελής Δημήτριος
 
 
 

Σκοπός

O στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κυριότερων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών του στατιστικού ελέγχου ποιότητας καθώς και μια πρώτη προσέγγιση των θεμελιακών εννοιών, αρχών και τεχνικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας – σχήματα ελέγχου ποιότητας αποδοχής, στατιστικός έλεγχος ποιότητας των παραγωγικών διαδικασιών και μέθοδοι βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων – καθώς και οι βασικές ιδέες και τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

 

Περιεχόμενα
Βασικές έννοιες ποιότητας και στατιστικής. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Βελτίωση ποιότητας με στατιστικά πειράματα. Γενικές αρχές στατιστικών πειραμάτων. Μεθοδολογία Taguchi. Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ταγαράς Γ., (2001). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Montgomery D., (2004). Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons.

Προαπαιτούμενα
MM104
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
διαλέξεις - ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
30%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
0