ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM630 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0810
Εξάμηνο:
9° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Παντελής Δημήτριος
 
 
 

Σκοπός

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της αξιοπιστίας, της συντήρησης και της επικινδυνότητας απλών ή σύνθετων μηχανολογικών εξαρτημάτων ή συσκευών. Βοηθά τον φοιτητή να συνδυάσει τις γνώσεις του από το μάθημα της στατιστικής με την επίλυση προβλημάτων αξιοπιστίας και χάραξης ορθολογικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής συντήρησης σε επιχειρησιακά και βιομηχανικό περιβάλλον.

 

Περιεχόμενα
Θεωρία Aξιοπιστίας: Bασικές έννοιες, συνήθεις συναρτήσεις αξιοπιστίας. Eκθετική κατανομή, κατανομή Γ, κατανομή Weibull, κανονική κατανομή. Aξιοπιστία συστημάτων, εκτίμηση αξιοπιστίας. Markov διαδικασίες, πρόβλεψη αξιοπιστίας με ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, δένδρα βλαβών, προσομοίωση Monte-Carlo, Duane μοντέλο. Συλλογή δεδομένων αξιοπιστίας, κόστος αξιοπιστίας. Oικονομική Πολιτική Συντήρησης: συντελεστής συντήρησης, οικονομικές συνέπειες χρόνου ακινησίας, οικονομική συντήρηση. Kαθοριστικές πολιτικές αντικατάστασης: γενική θεωρία αντικατάστασης, αντικατάσταση μηχανημάτων. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική αντικατάσταση, ομαδική προληπτική αντικατάσταση, ολοκληρωμένη παραγωγική συσντήρηση. Xρήση προσομοίωσης στη συντήρηση και αντικατάσταση.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ι. Μ. Κοντολέων (2000), Αξιοπιστία και ανεκτικότητα βλαβών συστημάτων, Εκδ. Αϊβάζη.

Ι. Λ. Μπακούρος (2009), Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων, Εκδόσεις Σοφία. 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52
Εργαστήρια:
5

Εκπόνηση

Μελέτη:
 15
Ασκήσεις:
15