ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM303 ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0500
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Χουλιαρά Σωτηρία
 
 

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές της δυναμικής υλικών σωμάτων. Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να κατανοεί την σχέση ανάμεσα στην κίνηση υλικών σωμάτων και στις δυνάμεις οι οποίες προκαλούν την κίνηση ή αναπτύσσονται στη διάρκεια της κίνησης. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της δυναμικής στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων με έμφαση στην ανάλυση και προσδιορισμό της κίνησης αλλά και των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της κίνησης σωμάτων.

 

Περιεχόμενα
1. Κινηματική υλικού σημείου (διάνυσμα θέσεως, ταχύτητα, επιτάχυνση).Σχετική μεταφορική κίνηση  2. Κινητική υλικών σημείων (νόμοι κίνησης του Newton και του Euler, αρχές της ώσης και ορμής, αρχές έργου  και ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, διαστημομηχανική)   3.Κινηματική στερεού σώματος (μεταφορική κίνηση, περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, επίπεδη κίνηση, περιστροφή  γύρω  από  σταθερό  σημείο,  γενική  χωρική  κίνηση,  σχετική  κίνηση  ως  προς  περιστρεφόμενο  σύστημα συντεταγμένων)   4.Κινητική στερεού σώματος (τανυστής αδράνειας, στροφορμή και κινητική ενέργεια, εξισώσεις του Euler, αρχές ώσης και ορμής, αρχές έργου και ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, ζυγοστάθμιση, αξονοσυμμετρικά  σώματα).
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

• Σ. Νατσιάβας, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Εκδόσεις Ζήτη, 1994.

• Ferdinard P.Beer and E.Russell Johnston,Jr., Vector Mechanics for Engineers: Statistics and Dynamics, Fifth Edition, McGraw-Hill, 1988.

• R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statistics and Dynamics, Sixth Edition, MacMillan Publishing Company, USA 1992.

Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
40%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52

Εκπόνηση

Μελέτη:
 52