ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM302 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0600
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Κερμανίδης Αλέξης
 
 
 

Σκοπός

Η Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών είναι ένα γενικό εισαγωγικό μάθημα, για τους φοιτητές μηχανολόγους μηχανικούς στα πρώτα έτη των σπουδών τους. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ κατεργασιών, δομής, ιδιοτήτων και απόδοσης των τεχνολογικών υλικών, με μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση ανάμεσα στη δομή και τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται τα στοιχεία δομής των υλικών (χημικοί δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κ.τ.λ.) και ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητες. Η ενοποιημένη αυτή θεώρηση εφαρμόζεται στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες τεχνολογικών υλικών: μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή και σύνθετα υλικά. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να ελέγχει τις ιδιότητες των υλικών. Η γνώση αυτή αποτελεί πολύτιμο εφόδιο τόσο για επιτυχημένες επιλογές υλικών, όσο και για τον σχεδιασμό νέων υλικών για μηχανολογικές εφαρμογές.

 

Περιεχόμενα
Tεχνολογικά υλικά και ιδιότητές τους - Kύκλος ζωής υλικών - Kόστος και διαθεσιμότητα των υλικών - Δομή των υλικών, χημικοί δεσμοί - Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες δεσμοί, ενδοατομικές δυνάμεις - Διάταξη των ατόμων στα στερεά - Mοντέλο των σκληρών σφαιρών. Kρυσταλλογραφία - Δομή των πολυμερών και των ανοργάνων γυαλιών - Πυκνότητα των στερεών - Mέτρο ελαστικότητας, Nόμος Hooke - Θεωρητική βάση του μέτρου ελαστικότητας - Σύνθετα υλικά - Γραμμική και μη γραμμική ελαστικότητα - Aνελαστική συμπεριφορά και πλαστική παραμόρφωση - Θεωρητική αντοχή των κρυστάλλων - Γραμματοαξίες και ιδιότητές τους - Mηχανισμοί ισχυροποίησης, εργοσκλήρυνση - Θραύση και δυσθραυστότητα – Kόπωση: Πολυκυκλική και ολιγοκυκλική κόπωση - Eρπυσμός και θραυσερπυσμός - Oξείδωση και διάβρωση υλικών.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  •  M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, «Υλικά-Μηχανική, Επιστήμη, Τεχνολογία και Σχεδιασμός», Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 2010.

•Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλου και Α.Ι. Κατσαμά, ‘‘Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών’’, σημειώσεις μαθήματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2003), Βόλος.

•W.D. Callister Jr., ‘‘Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών’’, 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα (2004), Θεσσαλονίκη.

•Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλου, ‘‘Φυσική Μεταλλουργία’’, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2000), Βόλος.

•D.R. Askeland, ‘‘The Science and Engineering of Materials’’, 3rd edition, Chapman & Hall (1996), London, U.K.

•W. Bolton, ‘‘Engineering Materials Technology’’, 3rd edition, Butterworth-Heinemann (1998), Oxford, U.K.

•M.F. Ashby and D.R.H. Jones, ‘‘Engineering Materials: An Introduction to their Properties and Applications’’, Pergamon Press (1980), Oxford, U.K.

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

  • Πείραμα Εφελκυσμού
  • Πείραμα Κόπωσης
Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
20%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
45
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
15
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
0