ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM102 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0101
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Καμούτση Ελένη
 
 
 

Σκοπός
Είναι η παρουσίαση και η κατανόηση/εφαρμογή των βασικών αρχών και κανονισμών μηχανολογικού σχεδίου με σκοπό την απεικόνιση και την μετάδοση των απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με τη μορφή, τις διαστάσεις, την κατεργασία, το υλικό, τις ανοχές κατασκευής κλπ απλών και σύνθετων μηχανολογικών αντικειμένων και συναρμολογημένων συνόλων.
Περιεχόμενα
Ομάδες γραμμών, υπομνήματα, πίνακες, όψεις, τομές, καταχώρηση διαστάσεων, παραστάσεις τυποποιημένων τεμαχίων, σπειρωμάτων, κοχλιών κλπ, οδοντωτών τροχών. Τεχνικές σχεδίασης απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων. Τεχνικές σχεδίασης απλών και σύνθετων συναρμολογημένων μηχανολογικών διατάξεων. Κατασκευαστικά σχέδια μηχανολογικών τεμαχίων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, Κ-Δ .ΕΜΜ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Εκδόσεις Σ. ΓΙΑΧΟΥΔΗΣ-Μ. ΓΙΑΧΟΥΔΗΣ Ο.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ, Δρ Στ. Α. Μαυρομμάτη, Αθήνα 2003

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο.
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55

Εκπόνηση

Ασκήσεις:
45