ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM300 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ0103
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Αγόρας Μιχάλης
 
 
 

Σκοπός

Η στοιχειώδης θεωρητική θεμελίωση και η ισορροπημένη, μεταξύ μαθηματικής αυστηρότητας και διαισθητικής αντιμετώπισης, παρουσίαση των ΣΔΕ και των μεθόδων επίλυσής τους, ώστε να καταστεί δυνατός ο χειρισμός τους στη μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών και τεχνολογικών προβλημάτων.

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές έννοιες, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης, 2ης και ανώτερης τάξης, επίλυση με δυναμοσειρές, γραμμικά συστήματα, μετασχηματισμός Laplace.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
 Το σύγραμμα του μαθήματος είναι το:
 • Boyce W., DiPrima R., Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, 1999, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π.

Εκτός του συγγράματος, η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται σημαντικά στα εξής τρία βιβλία:

 • Δάσιος Γ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 1991, Πάτρα

 • Σουρλάς Δ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 2010, Εκδόσεις Συμμετρία.

 • Τραχανάς Σ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 2001, Π.Ε.Κ.

Άλλα βιβλία  σχετικά με το μάθημα είναι τα:

 • Αλικάκος Ν., Καλογερόπουλος Γ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 2003, Σύγχρ. Εκδοτική

 • Δασκαλόπουλος Δ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Αθήνα

 • Κυβεντίδης Θ., Διαφορικές Εξισώσεις, 1998, Εκδ. Ζήτη

 • Λεγάτος Γ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Αθήνα

 • Μπόζης Γ., Παπαδόπουλος Δ., Προβλήματα Διαφορικών Εξισώσεων, 1999, Εκδ. Τζιόλα

 • Ντίνος Α., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 1988, Αθήνα

 • Παλιατσός Α., Σοφιανός Γ., Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές, 1998, Σύγχρ. Εκδοτική

 • Παντελίδης Γ., Κραββαρίτης Δ., Χατζησάββας Ν., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 1990, Εκδ. Ζήτη

 • Πολυράκης Ι., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Αθήνα

 • Σεραφειμίδης Κ., Διαφορικές Εξισώσεις, 2003, Εκδ. Σοφία

 • Σταυρακάκης Ν., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 1997, Εκδ. Παπασωτηρίου

 • Φλυτζάνης Η., Διαφορικές Εξισώσεις με Εφαρμογές, 1992, Univ. Stud. Press

 • Abell M.L., Braselton J.P., Differential Equations with Mathematica, 2004, Elsevi


Προαπαιτούμενα
MM100MM200
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με μορφή διάλεξης.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%%
Πρόοδοι:
30%%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
70
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 45
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
10
Μελέτες (Projects):
0