ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Κοζανίδης Γιώργος

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της θεωρίας βελτιστοποίησης, η εξοικείωσή τους με βασικά εργαλεία πληροφορικής (γλώσσες προγραμματισμού, λογισμικά, κτλ.) για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης, και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών για την επίλυση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics που απαντώνται σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναπτύξουν ένα μαθηματικό μοντέλο για τη μορφοποίηση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης,
 • χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα εργαλεία για την επίλυση του μοντέλου αυτού,
 • λάβουν βέλτιστες αποφάσεις για το πραγματικό πρόβλημα υπό εξέταση βάσει της εξαχθείσας λύσης,
 • εκτελέσουν ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων για την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων .
Περιεχόμενα
Εισαγωγή στη θεωρία βελτιστοποίησης. Κατηγοριοποίηση και μορφοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Τεχνικές μοντελοποίησης. Μέθοδοι επίλυσης και ανάλυση ευαισθησίας. Εμπορικά λογισμικά και γλώσσες προγραμματισμού για τη μορφοποίηση και επίλυση προβλημάτων (CPLEX, LINGO, MATLAB, EXCEL, C/C++). Πραγματικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
 • Βασιλείου Π.Χ., Γεωργίου Α. (1996). Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης. Εκδόσεις Ζήτη.
 • Βασιλείου Π.Χ. & Τσάντας Ν., (2000). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Ζήτη.
 • Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. & Σαλαμούρης Δ., (2002). Επιχειρησιακή έρευνα: Μέθοδοι & τεχνικές  λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.
 • Λουκάκης Μ., (2010). Γραμμικός προγραμματισμός: Αριστοποίηση σε δίκτυα. Εκδόσεις Σοφία.
 • Λυμπερόπουλος Γ, Ζηλιασκόπουλος Α. (2005). Θεωρία Βελτιστοποίησης. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 • Ξηρόκωστας Δ., (1999). Επιχειρησιακή έρευνα, αντικείμενο και μεθοδολογία: Γραμμικός προγραμματισμός. Εκδόσεις Συμμετρία.
 • Ξηρόκωστας Δ. (1999). Επιχειρησιακή Έρευνα - Μη Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 • Παπαρρίζος Κ., (1999). Γραμμικός προγραμματισμός: Αλγόριθμοι & Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζυγός.
 • Πραστάκος Γ., (2000). Διοικητική επιστήμη: Λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Σίσκος Γ., (2000). Γραμμικός προγραμματισμός. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Υψηλάντης Π., (2007). Επιχειρησιακή έρευνα: Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις Έλλην.
 • Υψηλάντης Π., (2010). Επιχειρησιακή έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση. Εκδόσεις Προπομπός.
 • Φράγκος Χ., (1988). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Hillier F.S. & Lieberman, G.J., (1984). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Τόμοι Α-Γ. Μετάφραση Γ. Οικονόμου. Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Hillier F.S., Lieberman G.J., (2001). Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.
 • Taha H., (2011). Introduction to Operations Research. Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.
 • Winston W.L., Venkataramanan M., (2002). Introduction to Mathematical Programming. Duxbury Press.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Annals of Operations Research
 • Computational Optimization and Applications
 • Computers and Industrial Engineering
 • Computers and Operations Research
 • Discrete Optimization
 • Engineering Optimization
 • European Journal of Industrial Engineering
 • European Journal of Operational Research
 • INFORMS Journal on Computing
 • International Transactions in Operational Research
 • Journal of Global Optimization
 • Journal of Industrial and Management Optimization
 • Journal of Optimization Theory and Applications
 • Journal of the Operational Research Society
 • Management Science
 • Mathematical and Computer Modelling
 • Mathematical Methods of Operations Research
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις