ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Σκοπός
 
Περιεχόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ  (1 βδομ.)
Ορισμοί - Στόχοι του μαθήματος, Ιστορική αναδρομή της χρήσης της ενέργειας, Αειφορία και αειφορική ενέργεια, Ενεργειακές πηγές – Μορφές ενέργειας, Το ενεργειακό πρόβλημα και η αντιμετώπισή, Κατανάλωση ενέργειας σε κόσμο και Ελλάδα 


ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (3 βδομ.)
Γαιάνθρακες: Εισαγωγή, Σχηματισμός γαιανθράκων, Ταξινόμηση και ιδιότητες γαιανθράκων, Εξόρυξη, Επεξεργασία Μεταφορά και Χρήσεις, Περιβαλλοντικά προβλήματα, Πόροι και Αποθέματα, Η κατάσταση στη χώρα μας.
Πετρέλαιο: Εισαγωγή – Ιστορικό, Σχηματισμός του πετρελαίου, Συμβατικό και μη-συμβατικό πετρέλαιο, Σύσταση του αργού πετρελαίου, Ταξινόμηση των πετρελαίων, Αξιοποίηση αργού πετρελαίου, Αποθέματα πετρελαίου, Αξιοποίηση Κοιτασμάτων Πισσούχου Σχίστη και Ασφαλτούχου Άμμου.
Φυσικό αέριο: Εισαγωγή, Σχηματισμός Φυσικού Αερίου, Ιδιότητες του φυσικού αερίου, Αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου – Χρήσεις, Παραγωγή και Αποθέματα Φυσικού Αερίου, Παραγωγή μέσω της υδραυλικής ρωγμάτωσης, Το Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα. 


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (1,5 βδομ.)
Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Σωματιδιακοί ρύποι, Κλιματική αλλαγή, Όξινη  απόθεση, Αιθαλομίχλη-φωτοχημικό νέφος, Θερμική ρύπανση, Μείωση της στιβάδας του όζοντος 


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2,5 βδομ.)
Αιολική ενέργεια, κυματική ενέργεια, παλιρροϊκή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 


ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (3h) 
Αιολικό δυναμικό, στατιστική ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων, ενεργειακή απόδοση ανεμογεννητριών, καμπύλη ισχύος ανεμογεννητριών, σενάρια ελέγχου προσανατολισμού ανεμογεννήτριας για βέλτιστη ετήσια παραγωγή ενέργειας.  3 ώρες 


ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΧΑΣΗ (1 βδομ.)
Εισαγωγή, Μετατροπή μάζας σε ενέργεια, Πυρηνικοί αντιδραστήρες, Διαθεσιμότητα Ουρανίου, Εμπλουτισμός Ουρανίου, Ο κύκλος του πυρηνικού καυσίμου, Πυρηνικά απόβλητα 


ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΞΗ (2 βδομ.)
Φυσική του πλάσματος, εισαγωγή στην πυρηνική σύντηξη, αντιδραστήρες σύντηξης 


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (1 βδομ.)
Τεχνητή αποθήκευση ενέργειας, Αναγκαιότητα αποθήκευσης της ενέργειας
Αποθήκευση ηλεκτρισμού με δυναμική ενέργεια, Αποθήκευση ηλεκτρισμού με κινητική ενέργεια, Αποθήκευση ηλεκτρισμού με χημική ενέργεια, Αποθήκευση θερμότητας

Βιβλιογραφία
  1. Tester, J.W. et al, “Introduction to Sustainable Energy – Choosing among Options”, The MIT Press, 2nd ed., 2012.
  2. Boyle, G. (editor), “Renewable energy: Power for the sustainable Future”, Oxford University Press, 2nd edition, 2004.
  3. Boyle, G., B. Everett, and J. Ramage, “Energy Systems and Sustainability”. Oxford University Press, 2003.
  4. Hinrichs, R.A., 1996, “Energy: Its use and the environment”. Saunders College Publishing, New York.
  5. Kraushaar and Ristinen, “Energy and Problems of a Technical Society”. Wiley, 2nd ed., 1993.
  6. Radovic, L.R., “Energy and fuels in Society”. McGraw-Hill, 1997.
  7. Ristinen, R.A. and J.P. Kraushaar “Energy and the Environment”.  Wiley, 1999.
  8. Twidell, J. & Weir, T., “Renewable Energy Resources”. 2nd ed., Taylor & Francis, London, 2006.
  9. Φυτίκας Μ. και Ανδρίτσος, Ν. «Γεωθερμία – Γεωθερμικοί πόροι, Γεωθερμικά Ρευστά, Εφαρμογές, Περιβάλλον». Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις