ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Σκοπός
 
Περιεχόμενα

Ενότητα 1: Υποδομές Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Υδρογονανθράκων [3 εβδομάδες]
Ανάλυση και σχεδιασμός δεξαμενών, δοχείων πίεσης και βιομηχανικών σωληνώσεων. Βασικός σχεδιασμός σε πίεση, σχεδιασμός fittings και ειδικών λεπτομερειών, τυχηματικές φορτίσεις. Αναφορά σε διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (ASME, API, ΕΝ).
Ενότητα 2: Υποδομές Μεταφοράς Υδρογονανθράκων [3 εβδομάδες]
Ανάλυση και σχεδιασμός αγωγών (χερσαίων και υποθαλάσσιων). Βασικός σχεδιασμός σε χερσαίων αγωγών σε πίεση και αλληλεπίδραση με το έδαφος. Βασικός σχεδιασμός υποθαλάσσιων αγωγών σε πίεση και δομικά φορτία. Μέθοδοι κατασκευής σωλήνων για αγωγούς. Πόντιση θαλάσσιων αγωγών. Αναφορά σε διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (ASME, EN, PRCI).
Ενότητα 3: Χερσαίες Ανεμογεννήτριες [1 εβδομάδα]
Ανάλυση και σχεδιασμός πύργου ανεμογεννήτριας. Θέματα οριακής αντοχής και κόπωσης. Θεμελίωση πύργου. Αναφορά σε διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (ΕΝ, DNV-GL).
Ενότητα 4: Θαλάσσιες Κατασκευές Παραγωγής Υδρογονανθράκων και Αιολικής Ενέργειας [3 εβδομάδες]
Βασικά είδη θαλάσσιων κατασκευών και ιδιαιτερότητες. Θέματα οριακής αντοχής μελών και κόμβων. Κόπωση συγκολλητών συνδέσεων. Θεμελιώσεις θαλάσσιων κατασκευών. Μέθοδοι κατασκευής. Αναφορά σε διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (ΑΡΙ, DNV-GL).
Ενότητα 5: Εκτίμηση Δομικής Ακεραιότητας Ενεργειακών Υποδομών [2 εβδομάδες]
Βασικές αρχές εκτίμησης δομικής κατάστασης και ακεραιότητας. Μεθοδολογίες fitness-for-purpose για defects, σε aging components ενεργειακών υποδομών. Αναφορά σε διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (ΑΡΙ, ASME, BS, DNV-GL).

Βιβλιογραφία
  1. A. C. Palmer and R. A. King (2008), Subsea Pipeline Engineering, PennWell Corp, 2nd Edition, ISBN-13: 978-1593701338.
  2. J. Spence and‎ A. S. Tooth (1993), Pressure Vessel Design: Concepts and principles, CRC Press; 1 edition, ISBN-13: 978-0419190806.
  3. P. E. Myers (1997), Aboveground Storage Tanks, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0070442726.
  4. G. Antaki (2003), Piping and Pipeline Engineering: Design, Construction, Maintenance, Integrity, and Repair, CRC Press; 1 edition ISBN-13: 978-0824709648.
  5. K. Escoe (2006), Piping and Pipelines Assessment Guide, Gulf Professional Publishing, ISBN-13: 978-0750678803.
  6. C. Gerwick (1999), Construction of Marine and Offshore Structures, Second Edition, CRC Press, 2 edition, ISBN-13: 978-0849374852
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις