ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Βαλουγεώργης Δημήτρης
 

Σκοπός
 
Περιεχόμενα
1. Ηλιακή ακτινοβολία

Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία, Φάσμα η/μ ακτινοβολίας, Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Ιδιότητες μη μελανών επιφανειών, Φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας, Ηλιακός χρόνος και γωνία, Ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο.

2. Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Γενική περιγραφή, Θερμικά ισοζύγια, Μοντέλο λειτουργίας ηλιακού θερμικού συστήματος, Σύστημα ελέγχου λειτουργίας, Κύκλωμα φορτίου και κύκλωμα συλλέκτη, Απόδοση και έλεγχος προδιαγραφών επίπεδου συλλέκτη, Μέθοδος καμπύλων- , Οικονομικά στοιχεία.

3. Συλλέκτες

Ταξινόμηση, Βαθμός απόδοσης επίπεδων και συγκεντρωτικών συλλεκτών, Βέλτιστη κλίση συλλέκτη, Οπτικός και θερμικός σχεδιασμός επίπεδων και συγκεντρωτικών συλλεκτών, Επιλογή συλλέκτη.

4. Θερμικά φορτία

Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας, Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών, Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία.

5. Αποθήκευση θερμικής ενέργειας

Κατηγορίες συστημάτων ΑΘΕ, Επιθυμητά χαρακτηριστικά, Συστήματα ΑΘΕ αισθητής θερμότητας, Συστήματα ΑΘΕ λανθάνουσας θερμότητας, Θερμοχημική αποθήκευση, Απόδοση συστημάτων, Σύγκριση τεχνικών ΑΘΕ.

6. Εφαρμογές ΗΘΣ

Ταξινόμηση και χρήσιμες οδηγίες (εγκαταστημένη ισχύς και μελλοντικοί στόχοι ΕΕ), Λογισμικό βασικού ΗΘΣ, Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), Ηλιακή θέρμανση, Συστήματα θέρμανσης και ΖΝΧ (Combi), ΗΘΣ με φέρον ρευστό νερό ή αέρα, Ηλιακός κλιματισμός.

Βιβλιογραφία
  1. J.R. Howell, R.B. Bannerot, G.C. Vliet, Solar-Thermal Energy, McGraw Hill, 1982
  2. J.A. Duffie, W.A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley & Sons, 1991
  3. Soteris A. Kalogirou. Solar Energy Engineering Processes and Systems, Second Edition, 2014
  4. Σ. Καπλάνης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, Ίων, 2004, ISBN: 978-960-411-430-6
  5. R. Siegel, J.R. Howell, Thermal Radiation Heat Transfer, McGraw Hill, 1992
  6. F. Incropera, D.P. Dewitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass transfer, John Wiley & Sons, 2006.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις