ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Σκοπός
 
Περιεχόμενα

Χάλυβες υψηλής αντοχής για ενεργειακές κατασκευές. Συγκολλήσεις χαλύβων των κατασκευών. Κράματα αλουμινίου για ελαφρές κατασκευές. Κράματα για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες σε εφαρμογές παραγωγής ενέργειας (πυρίμαχοι χάλυβες, υπερ-κράματα νικελίου). 


Σύνθετα υλικά με εφαρμογές σε ενεργειακές υποδομές (ανεμογεννήτριες, αγωγoί μεταφοράς καυσίμων, κτλ.). Περιγραφή της μικροδομής. Εκτιμήσεις για τη μακροσκοπική, ελαστική συμπεριφορά σύνθετων υλικών με στρωματώδεις, σωματιδιακές και ινώδεις μικροδομές --- η επίδραση της μικροδομής και των μηχανικών ιδιοτήτων των ινών και του φορέα. 


Μη-γραμμική συμπεριφορά μετάλλων σε κανονικές και υψηλές θερμοκρασίες --- πλαστικότητα και ερπυσμός. Παραμένουσες τάσεις σε συγκολλήσεις. Αστοχίες λόγω θραύσεως σε υψηλές θερμοκρασίες, γραμμική και μη-γραμμική μηχανική των θραύσεων, δυσθραυστότητα (KIc, JIc), κριτήρια αστοχίας. 


Μηχανικές ιδιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται σε ελαφρές κατασκευές (ειδικό μέτρο ελαστικότητας, ειδική αντοχή). Δοκιμή εφελκυσμού, δοκιμή κάμψης. Πειραματικές μέθοδοι χαρακτηρισμού της αντίστασης των υλικών σε θραύση (καμπύλη R, καμπύλη J-R).

Βιβλιογραφία
 1. T.L. Anderson, “Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications”, 4th edition, CRC Press, 2017.
 2. J.M. Barsom and S.T. Rolfe, “Fracture and Fatigue Control in Structures: Applications of Fracture Mechanics”, 3rd edition, ASTM, 1999.
 3. R.Μ. Christensen, Mechanics of Composite Materials. Wiley-Interscience, New York, 1979.
 4. C. de Andres, C. Capdevila, D. san Martin, Structural Steels, Encyclopedia of Iron, Steel and their Alloys, Taylor and Francis, New York, 2016.
 5. N.E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, 3rd edition, Prentice Hall, 2006.
 6. G.N. Haidemenopoulos, Physical Μetallurgy: Principles and Design, CRC Press, New York, 2018.
 7. J.E. Hatch (editor), Aluminum: Properties and Physical Metallurgy, ASM, 1984.
 8. D.R.H. Jones and M.F. Ashby, “Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design”, 4th edition, Butterworth-Heinemann, 2011.
 9. D.R.H. Jones and M.F. Ashby, “Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing”, 4th edition, Butterworth-Heinemann, 2012.
 10. G. Liu, Design with arbon, low and medium alloy steels, Encyclopedia of Iron, Steel and Their Alloys, Taylor and Francis, New York, 2016.
 11. G.W. Milton, “Theory of Composites”, Cambridge University Press, 2002.
 12. D.I. Pantelis, V.J. Papazoglou, G.N. Haidemenopoulos, Welding Science and Technology, Tziolas Publishing, 2017 (in Greek).
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις