ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0219 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Y
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Καραμάνος Σπύρος

Σκοπός
Περιεχόμενα
Βιβλιογραφία
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Υπολογιστικές Ασκήσεις