ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0117 ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Βαλουγεώργης Δημήτρης
 

Σκοπός
Θεωρητική και εφαρμοσμένη εκμάθηση σχεδιασμού, μοντελοποίησης, σύνταξης προδιαγραφών, ελέγχου λειτουργείας και υπολογισμού απόδοσης ηλιακών θερμικών συστημάτων.
Περιεχόμενα
Τυπικά ηλιακά θερμικά συστήματα, Συλλέκτες, Θερμικά Φορτία, Αποθήκευση θερμικής ενέργειας, Εφαρμογές: Ζεστό νερό χρήσης, Ηλιακή θέρμανση, Ηλιακός κλιματισμός, Ηλιακά θερμικά ηλεκτρικά συστήματα.
Βιβλιογραφία
J.R. Howell, R.B. Bannerot, G.C. Vliet, Solar-Thermal Energy, McGraw Hill, 1982; J.A. Duffie, W.A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley & Sons, 1991; Σ. Καπλάνης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, Ίων, 2004, ISBN: 978-960-411-430-6; R. Siegel, J.R. Howell, Thermal Radiation Heat Transfer, McGraw Hill, 1981; F. Incropera, D.P. Dewitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass transfer, John Wiley & Sons, 2006; Γ.Ν. Μαυρογιανόπολου, Θερμοκήπια, Εκδ. Σταμούλης, 2001.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Υπολογιστικές Ασκήσεις