ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0217 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Παπαδημητρίου Κώστας

Σκοπός
 
Περιεχόμενα
 
Βιβλιογραφία
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις