ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0738 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: EK3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ1850
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Σαχαρίδης Γιώργος
 

Σκοπός
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων πραγματικού μεγέθους από τον χώρο της Βιομηχανικής Διοίκησης και γενικά της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, καθώς και την απόκτηση εμπειρίας για το πώς μοντελοποιούνται πραγματικά προβλήματα. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μορφοποίηση προβλημάτων καθώς και τη χρήση προηγμένων εργαλείων επίλυσης. Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού.
Περιεχόμενα
Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού. Βασικές αρχές μοντελοποίησης. Ανάπτυξη μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού σε περιβάλλων LINGO. Ενδεικτικές εφαρμογές: Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια. Μοντελοποίηση ενός διυλιστηρίου με συνεχή απεικόνιση του χρόνου. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εταιρίας παραγωγής πορτών και παραθύρων από αλουμίνιο. Σχεδιασμός δικτύου διανομής. Προγραμματισμός εμπορευματικού λιμανιού. Προγραμματισμός φορτηγών εισόδου σε αποθήκες. Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών, φορτηγών εισόδου και φορτηγών εξόδου σε αποθήκες τύπου cross docking. Βελτιστοποίηση συστήματος παραγωγής πετροχημικών προϊόντων. Προγραμματισμός πληρώματος επιβατικών αεροπλάνων. Δρομολόγηση οχημάτων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Γιαννης Σίσκος, «Γραμμικος Προγραμματισμος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Paul Williams, «Model Building in Mathematical Programming», WILEY.

Προαπαιτούμενα
MM305MM401MM731
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Παρουσιάσεις projects