ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0112 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ- ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος:
Κωδικός Γραμματείας: Ε11900
Εξάμηνο:
0° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Βαλουγεώργης Δημήτρης