ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0111 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: MET
Κωδικός Γραμματείας: Ε11700
Εξάμηνο:
0° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Σταμάτης Αναστάσιος
(2004-2015)
 

Σκοπός
Ο φοιτητής πρέπει να κατανοήσει τις αρχές μοντελοποίησης Θερμικών συστημάτων, προσομοιώσης και βελτιστοποίησης του σχεδιασμού τους. Το μάθημα σκοπέυει στην αξιοποίηση προηγούμενης γνώσης απο κύρια μαθήματα με στόχο ο φοιτητής να εχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη γνώση αυτή σε πρακτικές εφαρμογές μηχανικού.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή στο σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων. Εφικτή και βέλτιστη σχεδίαση. Βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής Μετάδοσης θερμότητας και μηχανικής ρευστών. Ανάλυση συνιστωσών θερμικών συστημάτων. Μοντελοποίηση συνιστωσών θερμικών συστημάτων. Υπολογιστική προσομοίωση θερμικών συστημάτων. Εισαγωγή σε βασικά οικονομικά στοιχεία. Αρχικό κόστος και κοστος διάρκειας ζωής. Μοντελοποίηση κόστους θερμικών συστημάτων. Ο θερμοοικονομικός σχεδιασμός ως πρόβλημα βελτιστοποίησης. Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Πρακτικές εφαρμογές.
Βιβλιογραφία
  1. Bejan, Adrian, Thermal design and optimization / Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael Moran, New York : John Wiley and Sons, c1996.
  2. Stoecker, Wilbert F., Design of thermal systems / W. F. Stoecker, New York : McGraw-Hill Book Company, c1989.
  3. Jaluria, Yogesh, Design and optimization of thermal systems / Yogesh Jaluria, New York : : The McGraw-Hill Companies, Inc., c1998
  4. Janna William S.,Design of fluid thermal systems ,2nd ed. Boston ; Albany : PWS, c1998
  5. Boehm Robert F.,Developments in the design of thermal systems ,  Cambridge : Cambridge University Press, c1997.