ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM105 ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ1000
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Τσιακάρας Παναγιώτης
 
 

Σκοπός
Το μάθημα της Χημείας διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο και έχει ως στόχο την εξοικίωση του μηχανολόγου μηχανικού με βασικές έννοιες της χημείας και με κάποιες σημαντικές εφαρμογές της, για παράδειγμα, στους τομείς των πλαστικών και των πολυμερών, των λιπασμάτων, των τροφίμων, των φαρμάκων, των καυσίμων, των συστημάτων μετατροπής ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Περιεχόμενα
Καταστάσεις της ύλης. Η δομή των ατόμων, περιοδικός πίνακας. Χημικοί δεσμοί. Ιδανικά και πραγματικά αέρια. Διαλύματα, οξύτητα, ηλεκτρολύτες και μη- ηλεκτρολύτες, ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισορροπία, ισορροπία οξέος- βάσης, διαλυτότητα αλάτων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Στερεά κατάσταση. Αντιδράσεις οξέων με μέταλλα. Διάβρωση. Χημικές αντιδράσεις, κινητική χημικών αντιδράσεων, στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, κατάλυση, καταλυτικές αντιδράσεις, αντιδράσεις καύσης, καύσιμα, χημεία συστημάτων μετατροπής ενέργειας. Ηλεκτροχημεία, ηλεκτρόλυση, βολταϊκά κελιά, γαλβανικά συστήματα, κυψέλες καυσίμου. Φωτοχημεία. Εισαγωγή στην οργανική χημεία-ονοματολογία. Χημεία περιβάλλοντος. Πλαστικά, πολυμερή, λιπάσματα, τρόφιμα, φάρμακα.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  1. D. Ebbing and S. Gammon. “General Chemistry”, Μετάφραση Ν. Κλούρας, Εκδόσεις Π. Τραυλός, 2002 (μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές).
  2. Ν.Δ. Κλούρα, «Βασική ανόργανη Χημεία», Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Τραυλός, 2002.
  3. F.A. Cotton, G.Wilkinson, “Advanced Inorganic Chemistry”, Intercience Science Publishers, 3rd Edition, 1972.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
80%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
30
Μελέτες (Projects):
0