ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0309 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος:
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
0° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Παντελής Δημήτρης

Σκοπός

Εμβάθυνση στην Στατιστική για Μηχανικούς.

 

Περιεχόμενα

Ανάλυση Μεταβλητότητας. Παραγοντική Ανάλυση. Διαχωριστικές Τεχνικές. Σύγχρονα Πληροφορικά Συστήματα. Στατιστική Ανάλυση. Μη γραμμική Παλινδρόμηση. Συντελεστές συσχέτισης Spearman & Kendell. Χρονολογικές σειρές.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ψωινός Δ. Π., (1989) «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

 

Μπόρα-Σέντα Ε., Μωυσιάδης Χ., (1992) «Εφαρμοσμένη Στατιστική : Πολλαπλή Παλινδρόμηση, Ανάλυση Διασποράς, Χρονοσειρές», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

 

Κίτσος Χ. Π., (1991) «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική : Βιομετρία, Κοινωνική Στατιστική, Στατιστική για: Οικονομολόγους, Μηχανικούς, Πειραματιστές»,  Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα

 

 

Suggested literature:

 

Douglas C. Montgomery, George C. Runger, (1994) «Applied Statistics and Probability for Engineers», Wiley, New York

 

Olive Jean Dunn, Virginia A. Clark, (1987) «Applied Statistics: Analysis of Variance and Regression», John Wiley, New York

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Πρόοδοι:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
36

Εκπόνηση

Ασκήσεις:
15