ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0307 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος:
Κωδικός Γραμματείας: Ε31200
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Λυμπερόπουλος Γιώργος

Σκοπός

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά πρότυπα και μεθόδους επίλυσης για προβλήματα ακολουθιακής λήψης αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα (στοχαστικός έλεγχος).

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό, Παραδείγματα, Μορφοποίηση Προβλημάτων

           Ο Αλγόριθμος του Δυναμικού Προγραμματισμού

           Καθοριστικά Συστήματα και του Πρόβλημα της Συντομότερης Διαδρομής

           Γραμμικά Τετραγωνικά Προβλήματα – Τέλεια Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Έλεγχος Αποθεμάτων, Προβλήματα Τερματισμού

           Επιπρόσθετα Θέματα σε Προβλήματα με Τέλεια Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Βέλτιστος Έλεγχος Συνεχούς Χρόνου

           Η Αρχή του Ελάχιστου του Pontryagin I

           Η Αρχή του Ελάχιστου του Pontryagin II

           Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Γραμμικά Τετραγωνικά Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης

           Προβλήματα με Ατελή Πληροφόρηση της Κατάστασης για Συστήματα με Πεπερασμένες Καταστάσεις

           Introduction to Dynamic Programming, Examples, Problem Formulation

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Bertsekas, D. P., Dynamic Programming and Optimal Control, 2E, Athena Scientific, Belmont, MA, USA, 2000.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Πρόοδοι:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
39

Εκπόνηση

Μελέτη:
 39
Ασκήσεις:
8