ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM204 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0101
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Χαραλάμπους Γεώργιος
 
 
 

Σκοπός
Η Θερμοδυναμική μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της ενέργειας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών όπως σύστημα, ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, διεργασία, κύκλος, θερμοκρασία και πίεση. Επιπλέον, η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη θερμοδυναμική θέτει ισχυρές βάσεις και αποτελεί αναμφισβήτητα εφόδιο για τον μηχανικό.

 

Περιεχόμενα
Εισαγωγή Βασικές έννοιες, Ενέργεια, Μεταφορά Ενέργειας και γενική ενεργειακή ανάλυση, Ιδιότητες καθαρών ουσιών, Ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων, Μαζική και ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου, Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, Εντροπία, Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό και συνδυασμένοι κύκλοι
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  • Θερμοδυναμική για μηχανικούς, Cengel &Boles, Έκδοση., Εκδόσεις Τζιόλα
  • Θερμοδυναμική, Baehr Hans Dieter, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη
  • Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 8η Έκδοση, Moran, Shapiro, Boettner & Bailey , Εκδόσεις Τζιόλα

Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 95
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
0
Μελέτες (Projects):
0