ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM204 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0101
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Χαραλάμπους Γεώργιος
 
 

Σκοπός
Η Θερμοδυναμική μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της ενέργειας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών όπως σύστημα, ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, διεργασία, κύκλος, θερμοκρασία και πίεση. Επιπλέον, η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη θερμοδυναμική θέτει ισχυρές βάσεις και αποτελεί αναμφισβήτητα εφόδιο για τον μηχανικό.

 

Περιεχόμενα
Βασικές Αρχές της θερμοδυναμικής. Ιδιότητες Καθαρών Ουσιών: Η έννοια της καθαρής ουσίας, Φάσεις μιας καθαρής ουσίας. Διαγράμματα και ισορροπία φάσεων, Πίνακες ιδιοτήτων. Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: Θερμοδυναμική ανάλυση κλειστών και ανοικτών Συστημάτων, Διεργασίες και διατάξεις σταθεροποιημένης ροής. Διεργασίες μη – σταθεροποιημένης (μεταβατικής) ροής. Ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: Εντροπία, Αρχή αύξησης της εντροπίας, Ισεντροπικές διεργασίες, Μεταβολές της εντροπίας σε αέρια – υγρά και στερεά, Ισεντροπική απόδοση, Ισοζύγιο εντροπίας. Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό: Carnot, Rankine, Ιδανικός κύκλος Rankine με αναθέρμανση ή/ και αναγέννηση, Διπλοί και συνδυασμένοι κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό. Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης: Ιδανικοί και πραγματικοί κύκλοι ψύξης με συμπίεση, Αντλίες θερμότητας, Ψυκτικοί κύκλοι αερίων, Συστήματα παραγωγής ψύξης με απορρόφηση, Θερμοηλεκτρικά συστήματα παραγωγής ψύξης.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  • Θερμοδυναμική : εισαγωγή στα θεμελιώδη και στις τεχνικές εφαρμογές / Baehr Hans Dieter Πάττας Κ. Ν. Θεσσαλονίκη : Γιαχούδη-Γιαπούλη 
  • Θερμοδυναμική για μηχανικούς / Cengel Yunus A. Boles Michael 3η εκδ. Θεσσαλονίκη : Τζιόλα , c1998
  • Εισαγωγή στη θερμοδυναμική / Smith Joseph Mauk Van Ness Hendrick C. Abbott Michael - 5η εκδ. Θεσσαλονίκη : Τζιόλα , c1998
  • Advanced thermodynamics for engineers / Winterbone Desmond E. London ; Sydney : Arnold, c1997
  • Advanced engineering thermodynamics / Bejan Adrian New York ; Toronto : John Wiley, c 1988
  • Interactive thermodynamics / Moran Michael J. Shapiro Howard N. New York : John Wiley
  • Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery / Dixon Sydney Lawrence . - 4th ed.Boston ; Oxford : Butterworth-Heinemann, c1998
  • Applied thermodynamics: for engineering technologists / Eastop Thomas Deas McConkey A. - 5th ed.New York : Longman, 1993
  • Heat and Thermodynamics: An intermediate textbook / Zemansky Mark W. Dittman Richard H. - 6th ed.New York ; St. Louis : McGraw-Hill, 1981

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 65
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
30
Μελέτες (Projects):
0