ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0303 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε30500
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Παντελής Δημήτρης

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει σε μία συστηματική παρουσίαση των βασικών επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών σε θέματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, Αξιοπιστίας και Συντήρησης Τεχνολογικών Συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική τους εφαρμογή.

Περιεχόμενα

Επανάληψη στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής. Στατιστικά διαγράμματα ελέγχου. Βελτίωση ποιότητας με τη διεξαγωγή στατιστικών πειραμάτων. Βασικές συναρτήσεις αξιοπιστίας. Αξιοπιστία τεχνολογικών συστημάτων. Μοντέλα εκτίμησης αξιοπιστίας και χρόνου ζωής. Καθοριστικές και στοχαστικές πολιτικές συντήρησης και αντικατάστασης.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ταγαράς Γ., (2001). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Montgomery D., (2004). Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons.

O'Connor Patrick D.T., (1991) Practical Reliability Engineering, John Wiley.

Ebeling C.E., (1997). Reliability and Maintainability Engineering, McGraw-Hill.

Kumar U.D., Crocker J., Knezevic J. and El-Haram M., (2000). Reliability, Maintenance and Logistic Support, Kluwer Academic Publishers.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
διαλέξεις - ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Μελέτες:
20%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
39

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
30