ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1° Εξάμηνο (Χειμερινό)


2° Εξάμηνο (Εαρινό)


3° Εξάμηνο (Χειμερινό)


4° Εξάμηνο (Εαρινό)


5° Εξάμηνο (Χειμερινό)


6° Εξάμηνο (Εαρινό)


7° Εξάμηνο (Χειμερινό)


8° Εξάμηνο (Εαρινό)


9° Εξάμηνο (Χειμερινό)

 

Σημειώσεις

Υ: Υποχρεωτικό
Ε: Γενικό Μάθημα Επιλογής
ΥΚ1: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
ΥΚ2: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Μηχανικής Υλικών & Κατεργασιών
ΥΚ3: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
ΕΚ1: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Ενέργειας, Βιομηχανικών Δεργασιών & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
ΕΚ2: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Μηχανικής Υλικών & Κατεργασιών
ΕΚ3: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Υ1: Υποχρεωτικό
Υ2: Υποχρεωτικό
Υ3: Υποχρεωτικό
Υ4: Υποχρεωτικό
ΕΥΚ3: Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης

Αριθμός Επισκεπτών:  68125