Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημ/νία
Ανακοίνωση
25/04/18 Την Πέμπτη 26/4 και ώρα 16:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην αίθουσα προκάτ Α1.
25/04/18 Την Παρασκευή 27/4/2018 θα δοθεί η τρίτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση του Control Toolbox του Matlab που χρειάζεται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής.
22/03/18

Την Παρασκευή 23/3/2018 θα δοθεί η δεύτερη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής.

7/03/18

Την Πέμπτη 8/3 και ώρα 16:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην αίθουσα προκάτ Α1.

28/02/18 Την Παρασκευή 2/3 θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών:

13:00 Αυτόματος Έλεγχος Τετρακόπτερου με Χρήση Μεθόδων Ευφυΐας Σμήνους

13:45 Comparison of three position measurement methods and their accuracy: MEMS accelerometers, Ultrasound-based transmitters-receivers and Optical motion capture
28/02/18

Το μάθημα της Παρασκευής 2/3 θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα τελειώσει αντίστοιχα μισή ώρα αργότερα.

28/02/18 Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εργασίες που θα δοθούν στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου 2017-18, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass (eclass.uth.gr). Μέσω της πλατφόρμας θα γίνει η ανάρτηση των εργασιών, η επικοινωνία με τον διδάσκοντα για απορίες σχετικά με τις εργασίες (μέσω των περιοχών συζητήσεων του eclass) και η ανακοίνωση των βαθμολογιών.
28/02/18 Την Παρασκευή 2/3/2018 θα δοθεί η πρώτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευή.
9/05/17 Την Παρασκευή 12/5/2017 θα δοθεί η τρίτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση του Control Toolbox του Matlab που χρειάζεται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής
6/04/17 Την Παρασκευή 7/4/2017 θα δοθεί η δεύτερη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής.
13/03/17 Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εργασίες που θα δοθούν στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου 2016-17, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass (eclass.uth.gr). Μέσω της πλατφόρμας θα γίνει η ανάρτηση των εργασιών, η επικοινωνία με τον διδάσκοντα για απορίες σχετικά με τις εργασίες (μέσω των περιοχών συζητήσεων του eclass) και η ανακοίνωση των βαθμολογιών.
13/03/17 Την Παρασκευή 17/3/2017 θα δοθεί η πρώτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής
23/02/17

Το μάθημα "Αυτόματος Έλεγχος" θα διδάσκεται στο αμφιθέατρο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι παραδόσεις θα ξεκινάν στις 14:00 ακριβώς. 

12/07/16 Αναρτήθηκε στο e-class αρχείο excel με την προσωρινή βαθμολογία του μαθήματος. Η βαθμολογία αυτή αφορά στον τελικό βαθμό του μαθήματος (δηλαδή έχουν ληφθεί υπ' όψη το διαγώνισμα και οι εργασίες). Η οριστική βαθμολογία θα κατατεθεί στη γραμματεία την Τετάρτη 13 Ιουλίου.
1/06/16 Την Παρασκευή 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα που θα περιλαμβάνει ανασκόπηση της διδαχθείσας ύλης.
17/05/16 Την Παρασκευή 20/5/2016 θα δοθεί η τρίτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση του Control Toolbox του Matlab που χρειάζεται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής
12/04/16 Την Παρασκευή 15/4/2016 θα δοθεί η δεύτερη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής
17/03/16 Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εργασίες που θα δοθούν στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου 2015-16, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass (eclass.uth.gr). Μέσω της πλατφόρμας θα γίνει η ανάρτηση των εργασιών, η επικοινωνία με τον διδάσκοντα για απορίες σχετικά με τις εργασίες (μέσω των περιοχών συζητήσεων του eclass) και η ανακοίνωση των βαθμολογιών.
17/03/16 Την Παρασκευή 18/3/2016 θα δοθεί η πρώτη εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Η παρουσίαση της εργασίας, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των πακέτων Matlab και Simulink που χρειάζονται για την επίλυσή της, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παρασκευής
26/04/10

Προστέθηκε παράδειγμα κώδικα MATLAB (Τόπος των Ριζών) στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

26/04/10

Προστέθηκε στο "Εκπαιδευτικό Υλικό" το φυλλάδιο της εργαστηριακής άσκησης.

19/03/10

Προστέθηκε παράδειγμα κώδικα MATLAB στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

15/06/08 Οι λύσεις της τρίτης ομάδας ασκήσεων προστέθηκαν στο "Εκπαιδευτικό Υλικό".
2/06/08 Η διορθωμένη τρίτη ομάδα ασκήσεων προστέθηκε στο "Εκπαιδευτικό Υλικό".
Επίσης αντικαταστήθηκαν τα παραδείγματα .m αρχεία με .txt.
31/05/08 Οι λύσεις της πρώτης ομάδας ασκήσεων προστέθηκαν στο "Εκπαιδευτικό Υλικό".
29/05/08 Οι λύσεις της δεύτερης ομάδας ασκήσεων προστέθηκαν στο "Εκπαιδευτικό Υλικό".
27/05/08

Προστέθηκαν δύο παραδείγματα κώδικα MATLAB στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

24/05/08

Η τρίτη ομάδα ασκήσεων προστέθηκε στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

14/04/08

Η δεύτερη ομάδα ασκήσεων προστέθηκε στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

17/03/08

Η πρώτη ομάδα ασκήσεων προστέθηκε στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"