Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

Ημ/νία
Ανακοίνωση
14/01/18 Εξεταστέα ύλη 2017: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ: Κεφ. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (παράδειγμα 3.9), 3.6, 4.1 (παράδειγμα 4.12 χωρίς την απόδειξη), 4.5, 7.4
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ιστοσελίδα μαθήματος)

Στην εξέταση επιτρέπεται να έχετε το βιβλίο και τις συμπληρωματικές σημειώσεις.