Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ημ/νία
Ανακοίνωση
14/11/16 Αξιολόγηση μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών»

Η αξιολόγηση και ο τελικός βαθμός στο μάθημα "Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών"  προκύπτει με βάση την επίδοση του/της φοιτητή/τριας σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, που περιλαμβάνουν α) παράδοση ασκήσεων, β) εξέταση προόδου και γ) τελική εξέταση.

Η βαρύτητα κάθε κατηγορίας στον τελικό βαθμό είναι:

Ασκήσεις 10%
Πρόοδος 20%
Τελική Εξέταση 70%

Για την επιτυχή εξέτασή του στο μάθημα κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει επίδοση τουλάχιστον 5 (πέντε) στην τελική εξέταση.

Η ημερομηνία εξέτασης προόδου γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα κατά την διάρκεια του εξαμήνου*

Οι Ασκήσεις παραδίδονται σε χειρόγραφη μορφή το αργότερο 2 εβδομάδες μετά από την ημερομηνία που δίνονται προς επίλυση. Οι Ασκήσεις δίνονται στο μάθημα και αναρτώνται και στη σελίδα του μαθήματος στο διαδίκτυο.

Για τους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που χρωστούν το μάθημα η παράδοση ασκήσεων και συμμετοχή στην Πρόοδο δεν είναι υποχρεωτικές.

Από το Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής Υλικών

Ο Διδάσκων

Αλ. Κερμανίδης

 

* Για το ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 η Εξέταση Προόδου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 , ώρα 19.00μμ.-21.00μμ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών