Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ημ/νία
Ανακοίνωση
8/10/10

Στη σελίδα 30 των σημειώσεων, στο παράδειγμα 3.2, υπάρχει ένα μικρό σφάλμα: Ο δεύτερος περιορισμός είναι x1 < 2 και όχι x2 < 2.