Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

Ημ/νία
Ανακοίνωση
8/12/15 ΠΡΟΣΟΧΗ Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, οι γραπτες εξετάσεις του μαθήματος γίνονται χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος, πλην του τυπολογίου το οποίο διανέμεται και επιστρέφεται μετά την εξέταση. Το τυπολόγιο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf από την ιστοσελίδα του μαθήματος.