Ανακοινώσεις για το μάθημα:
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ημ/νία
Ανακοίνωση
9/11/12

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Πρόοδος του μαθήματος. Η Πρόοδος καλύπτει τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου, είναι υποχρεωτική, και μετράει 40% επί του τελικού βαθμού. Η Πρόοδος θα γίνει με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Οι εξεταζόμενοι μπορύν να φέρουν μαζί τους μία κόλλα Α4 με μαθηματικούς τύπους αλλά όχι λυμένες ασκήσεις. Απαγορεύονται τα κινητά την ώρα της εξέτασης.