Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ασκήσεις
16/01/07 Ασκήσεις σειρά 6
Μη γραμμική ανάλυση - Newton-Raphson
FEGrad06_ASKHSH_06.pdf
11/12/06 Ασκήσεις σειρά 5

Ελαστο-πλαστική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία

FEGrad06_ASKHSH_05.pdf
7/11/06 Ασκήσεις σειρά 4
Ασκήσεις στην μειωμένη ολοκλήρωση και περιορισμούς.
FEGrad06_ASKHSH_04.pdf
7/11/06 Ασκήσεις σειρά 3
Ασκήσεις πάνω στην σύγκλιση της μεθόδου και στα προβλήματα ιδιοτιμών.
FEGrad06_ASKHSH_03.pdf
7/10/06 Ασκήσεις σειρά 2

Επαναληπτικές ασκήσεις για μονοδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία και προγραμματισμό.

FEGrad06_ASKHSH_02.pdf
7/10/06 Ασκήσεις σειρά 1
Επαναλητικές ασκήσεις.
FEGrad06_ASKHSH_01.pdf
Λογισμικό
5/12/12 Inputfile για το πρόγραμμα nonsa1
Αρχείο δεδομένων για το πρόγραμμα nonsa1
inputfile.txt
5/12/12 Πρόγραμμα Solver - solve
Πρόγραμμα για την επίλυση του γραμμικού προβλήματος Ν εξισώσεων με Ν αγνώστους, με την μέθοδο Frontal.
Program_solve.txt
5/12/12 Πρόγραμμα Μη-Γραμμικής Ανάλυσης nonsa1
Πρόγραμμα Μη-Γραμμικής Ανάλυσης
Program_nonsa1.txt
11/12/06 Οδηγίες για κατασκευή inputfile στο πρόγραμμα nonsa1.f
nonsa1_input.pdf
3/10/08 Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων 1 διάστασης
PROGRAM.pdf
Διάφορα Downloads
11/12/06 Δημοσίευση για τη μέθοδο arc-length (Crisfield)
Crisfield1983.pdf
24/10/06 Δημοσίευση για Θεωρητικό Υπόβαθρο των Πεπ. Στοιχείων
deAranteseOliveira.pdf
24/10/06 Δημοσίευση για ισοπαραμετρικά στοιχεία
Ergatoudis_Irons_Zienkiewicz.pdf
Σημειώσεις
3/10/08 Σύγκλιση και Βέλτιστη Προσέγγιση
FEMConvergenceandBestApproximation.pdf
11/12/06 Μη γραμμική ανάλυση
FEMNonlinearProblems.pdf
15/11/06 Πλαστικότητα
FEMPlasticity.pdf
5/12/12 Μειωμένη Ολοκλήρωση - Spurious Modes
 
FEMReducedIntegrationandConstraints.pdf
11/10/06 Διάλεξη 2
FEMFiguresLecture2PDF.pdf
11/10/06 Διάλεξη 1
FEMFiguresLecture1PDF.pdf
Ανακοινώσεις
5/12/12 Περιεχόμενο Μαθήματος
FEGrad_outline2012.pdf