Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ασκήσεις
30/05/13 Πεπερασμένα στοιχεία σε δύο διαστάσεις

Επίλυση Poisson σε χωρίο σχήματος παραλληλογράμμου

Άσκηση3_2013.zip
24/06/09 1η Άσκηση-Μονοδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία

Ζητείται η κατανόηση κώδικα που επιλύει μονοδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Λαμβάνεται υπόψη η εγγενής συμμετρία των μητρώων που παράγονται.

Στην συνέχεια ζητείται να επιλυθεί η εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης συστατικού με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων  και να αλλαχθεί ο κώδικας ώστε να μπορεί να χειρισθεί ασύμμετρα μητρώα ακαμψίας. Επίσης ζητείται να συγκριθεί η συμπεριφορά των δύο κωδίκων για το ίδιο πρόβλημα, καθώς και η επίδραση της συναγωγής και της ενδεχόμενης παραγωγής του μεταφερόμενου συστατικού.

Τέλος ζητείται να υπολογισθεί η μεταβατική κατάσταση του προβλήματος για δεδομένη αρχική κατανομή του συστατικού και να διερευνηθεί η επίδραση της συνοριακής συνθήκης στην έξοδο.

Άσκηση1_2008.zip
19/03/13 Μονοδιάστατο πρόβλημα συναγωγής διάχυσης
Να επιλυθεί με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων το μονοδιάστατο πρόβλημα συναγωγής διάχυσης (α) με μετασχηματισμό ώστε να έρθει σε συμμετρική μορφή και (β) στην αρχική του μη συμμετρική μορφή
Άσκηση2_2013.zip
13/02/13 1η σειρά ασκήσεων και σημειώσεις στα ζυγισμένα υπόλοιπα
Άσκηση εξάσκησης στα ζυγισμένα υπόλοιπα και σχετικές σημειώσεις.
Άσκηση1_2013.zip
10/06/13 4η Άσκηση- Λύση Navier-Stokes με πεπερασμένα στοιχεία σε 2 διαστάσεις
Επίλυση πεπερασμένων στοιχείων με πρωταρχικές μεταβλητές, ταχύτητα και πίεση, και μέσω ροϊκής συνάρτησης και στροβιλότητας, για διαφορετικές τιμές του Re και του λόγου όψεως Η/L=A.
Άσκηση4_2013.zip
Σημειώσεις
3/04/06 Εισαγωγικές Σημειώσεις: Κεφάλαια 1, 2 και 3

Πρόκειται για τις εισαγψγικές σημειώσεις του μαθήματος που περιέχουν

  1. Θεμελιώδεις εξισώσεις των φαινομένων μεταφοράς με βάση τις βασικές αρχές διατήρησης.
  2. Ταξινόμηση μερικών διαφορικών εξισώσεων σε παραβολικές, υπερβολικές και ελλειπτικές
  3. Εισαγωγή στην μέθοδο ζυγισμένων υπολοίπων και των Πεπερασμένων Στοιχείων galerkin
CFD_Grad.zip