Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ)

Ασκήσεις
7/06/17 3η Σειρά Ασκήσεων
Ασκήσεις πάνω σε θέματα στροβιλότητας και θεωρίας δυναμικής ροής
ΣειράΑσκήσεων3_1.pdf
3/04/17 1η Σειρά Ασκήσεων
Πρόκειται για ασκήσεις που απαιτούν υλοποίηση απλών ολοκληρωτικών ισοζυγίων μάζας ορμής και ενέργειας (Bernoulli) για την επίλυση προβλημάτων ροής.
ΣειράΑσκήσεων1.pdf
2/06/17 2η Σειρά Ασκήσεων
Ασκήσεις πάνω στην διαφορική ανάλυση του πεδίου ροής για ιξώδεις ροές, κάνοντας θεωρώντας απλοποιημένων μοντέλων καθώς και της θεωρίας λίπανσης.
ΣειράΑσκήσεων2.pdf
Video
3/04/17 Rheological Behavior of Fluids
NSF  Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6bBB3zuGc&index=3&list=PL0EC6527BE871ABA3
1/03/15 Deformation of Continuous Media
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=pqWwHxn6LNo&list=PL0EC6527BE871ABA3&index=2
1/03/15 Low Reynolds Number Flows
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=51-6QCJTAjU&index=7&list=PL0EC6527BE871ABA3
1/03/15 Surface Tension in Fluid Mechanics
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=MUlmkSnrAzM&index=4&list=PL0EC6527BE871ABA3
1/03/15 Vorticity
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=loCLkcYEWD4&list=PL0EC6527BE871ABA3&index=9
1/03/15 Flow Instabilities
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=yutbmcO5g2o&list=PL0EC6527BE871ABA3&index=19
1/03/15 Eulerian and Lagrangian Descriptions in Fluid Mechanics
NSF Fluid Mechanics Series
https://www.youtube.com/watch?v=mdN8OOkx2ko&index=1&list=PL0EC6527BE871ABA3
Σημειώσεις
3/04/17 Εισαγωγικές σημειώσεις πάνω στα Ρευστά
Σημειώσεις πάνω στις γενικές αρχές της ρευστομηχανικής και στην χρήση ολοκληρωτικών ισοζυγίων για την μελέτη συστημάτων ροής. Είναι βασισμένες πάνω στο εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα των Ρευστών του ΤΜΜ με κάποιες προσθήκες μεταπτυχιακού επιπέδου
Fluids-Notes1.zip
3/04/17 Σημειώσεις πάνω στα ρευστά
Σημειώσεις πάνω στις γενικές αρχές της ρευστομηχανικής και στην χρήση ολοκληρωτικών ισοζυγίων για την μελέτη συστημάτων ροής. Είναι βασισμένες πάνω στο εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα των Ρευστών του ΤΜΜ με κάποιες προσθήκες μεταπτυχιακού επιπέδου
Fluids-Notes2.zip