Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ασκήσεις
24/10/19 2η Σειρά Ασκήσεων 2018-19
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΕΛΕΓΧΟΣ2ΗΣΕΙΡΑΑΣΚΗΣΕΩΝ.pdf
24/10/19 3η Σειρά Ασκήσεων 2018-19
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΕΛΕΓΧΟΣ3ΗΣΕΙΡΑΑΣΚΗΣΕΩΝ.pdf
24/10/19 Θέματα εξετάσεων Σεπτέμβριος 2019
 
Automatic_Control_09_2019.pdf
24/10/19 1η Σειρά Ασκήσεων 2018-19
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΕΛΕΓΧΟΣ1ΗΣΕΙΡΑΑΣΚΗΣΕΩΝ.pdf
Λογισμικό
24/10/19 Παραδείγματα MATLAB Nise
MATLAB_tests.zip
Σημειώσεις
24/10/19 Matrix Algebra
 
Matrix_Algebra.pdf
24/10/19 Εισαγωγή στο MATLAB
MATLAB_tutorial-Bower.pdf
24/10/19 Laplace_Transform_Review
Laplace_Transform_Review.pdf
24/10/19 Laplace_TYPOLOGIO
 
Laplace_TYPOLOGIO.pdf
Παραδείγματα
24/10/19 Γραμμικοποίηση μη γραμμικής εξίσωσης
Linearization.pdf
24/10/19 Εργαστηριακές Ασκήσεις Μέτρησης και Ελέγχου με Arduino
Arduino_Report_Malvina_2019.pdf
Κύριο Διδακτικό Υλικό
24/10/19 1. Εισαγωγή
 
Control_1.pdf
24/10/19 5. Σφάλματα μόνιμης κατάστασης
 
Control_5_Steady_State_Errors.pdf
24/10/19 2. Μαθηματική μοντελοποίηση
 
Control_2_Math_Modelling.pdf
24/10/19 3. Απόκριση στο πεδίο του χρόνου
Control_3_Time_Response.pdf
24/10/19 4. Θεωρία Ευστάθειας, κριτήριο Routh_Hurwitz
 
Control_4_Routh_Hurwitz_Stability.pdf
24/10/19 6. Γεωμετρικός τόπος ριζών (root locus)
Control_6_Root_Locus.pdf
24/10/19 7. Design via Root Locus
 
Control_7_Design_via_Root_Locus.pdf
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό
24/10/19 Εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino
 
Arduino_intro_LTTE_19_4_2019.pdf