Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ασκήσεις
24/11/10 Τρόπος Βαθμολόγησης των Εργασιών
Τρόπος_βαθμολόγησης_εργασιών.pdf
Λογισμικό
11/10/04 FORTRAN, MATLAB
9/10/08 Euler και Runge-Kutta σε συστήματα ΣΔΕ - FORTRAN
euler-runge_kuttasystem.zip
9/10/08 Euler και Runge-Kutta σε ΣΔΕ - FORTRAN
euler-runge_kutta.zip
14/10/08 Runge-Kutta 4ης τάξης σε ΣΔΕ - Mathematica
rungekutta.zip
13/10/08 Euler σε ΣΔΕ - Mathematica
eulersinglev2.zip
13/10/08 Euler & Runge Kutta σε συστήματα ΣΔΕ - Mathematica
talantwshv2.zip
Σημειώσεις
11/01/07 Πρόλογος και Περιεχόμενα
ΠρόλογοςκαιΠεριεχόμενα.pdf
11/01/07 Κεφάλαιο 1
Αριθμητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων
Κεφάλαιο1-2005.pdf
11/01/07 Κεφάλαιο 2
Η μέθοδος των πεπερασμών διαφορών - Προβλήματα οριακών τιμών με συνήθεις διαφορικές εξισώσεις
Κεφάλαιο2-2005.pdf
11/01/07 Κεφάλαιο 4
Επίλυση ελλειπτικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές
Κεφάλαιο4-2005.pdf
11/01/07 Κεφάλαιο 5
Επίλυση παραβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές
Κεφάλαιο5-2005.pdf
11/01/07 Κεφάλαιο 6
Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων - Επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων
Κεφάλαιο6-2005.pdf
21/01/08 Κεφάλαιο 7
Επίλυση υπερβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές
Κεφάλαιο7-2007.pdf
22/11/05 Σημειώσεις Mathematica
mathematica.zip
Εργασίες 2005-6
11/01/07 Εργασία 1 - 2005
Αριθμητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων
Εργασία1-2005.pdf
11/01/07 Εργασία 1 - 2005_Απαντήσεις
Αριθμητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων
Εργασία1-2005_Απαντήσεις_1.pdf
11/01/07 Εργασία 2 - 2005
Προβλήματα οριακών τιμών με πεπερασμένες διαφορές
Εργασία2-2005.pdf
11/01/07 Άσκηση 2 - 2005_Απαντήσεις
Προβλήματα οριακών τιμών με πεπερασμένες διαφορές - Ελλειπτικές εξισώσεις
Εργασία2-2005_Απαντήσεις_1.pdf
11/01/07 Εργασία 3 -2005
3.1 Προβλήματα αρχικών και οριακών τιμών με πεπερασμένες διαφορές
3.2 Μέθοδος πεπερσμένων όγκων
Εργασία3-2005_1.pdf
11/01/07 Εργασία 3 - 2005_Απαντήσεις
Παραβολικές εξισώσεις
3.1 Προβλήματα αρχικών και οριακών τιμών με πεπερασμένες διαφορές
3.2 Μέθοδος πεπερσμένων όγκων
Εργασία3-2005_Απαντήσεις_1.pdf
11/01/07 Εργασία 4 - 2005
Προβλήματα αρχικών τιμών με πεπερασμένες διαφορές
Εργασία4-2005_1.pdf
11/01/07 Εργασία 4 - 2005_Απαντήσεις
Προβλήματα αρχικών τιμών με πεπερασμένες διαφορές - Υπερβολικές εξισώσεις
Εργασία4-2005_Απαντήσεις_1.pdf
Εργασίες 2006-7
11/01/07 Εργασία 1 - 2006
Αριθμητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων
Εργασία1-2006_1.pdf
11/01/07 Εργασία 1-2006_Απαντήσεις
Εργασία1-2006_Απαντήσεις_1.pdf
11/01/07 Εργασία 2 -2006
Ελλειπτικά προβλήματα ΣΔΕ & ΜΔΕ
Εργασία2-2006_1.pdf
11/01/07 Εργασία 2-2006_Απαντήσεις
Ελλειπτικά προβλήματα με ΣΔΕ και ΜΔΕ
Εργασία2-2006_Απαντήσεις_1.pdf
11/01/07 Εργασία 3 -2006
Παραβολικά προβλήματα
Εργασία3-2006_1.pdf
11/01/07 Εργασία 4-2006
Προβλήματα αρχικών τιμών με πεπερασμένες διαφορές - Υπερβολικές εξισώσεις 
Εργασία4-2006_1.pdf
9/10/08 Εργασία 3-2006_Απαντήσεις
Εργασία3-2006_Απαντήσεις_1.pdf
Εργασίες 2008-9
9/10/08 Εργασία 1 - 2008
Αριθμητική ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων
Εργασία1-2008.pdf
8/02/09 Εργασία 4 - 2008_Απαντήσεις
Εργασία4-2008_Απαντήσεις.pdf
8/01/09 Εργασία 4 - 2008
Παραβολικά προβλήματα με πεπερασμένες διαφορές
Εργασία4-2008.pdf
6/11/08 Ασκήσεις 1 - 2008_Απαντήσεις
Εργασία1-2008_Απαντήσεις.pdf
25/10/08 Εργασία 2 - 2008
Προβλήματα οριακών τιμών με πεπερασμένες διαφορές σε ΣΔΕ
Εργασία2-2008.pdf
18/11/08 Εργασία 3 - 2008

Ελλειπτικά προβλήματα με πεπερασμένες διαφορές

Εργασία3-2008.pdf
14/12/08 Εργασία 3-2008_Απαντήσεις
Εργασία3-2008_Απαντήσεις.pdf
14/11/10 Εργασία 2 - 2008_Απαντήσεις
Εργασία2-2008_Απαντήσεις.pdf
Θέματα Εξετάσεων
21/01/10 Τελική εξέταση 9-2009
ΤελικήΕξέταση9-2009.pdf
21/01/10 Τελική Εξέταση 2-2009
ΤελικήΕξέταση2-2009.pdf
21/01/10 Τελική εξέταση 9-2008
ΤελικήΕξέταση9-2008.pdf
21/01/10 Τελική εξέταση 2-2008
ΤελικήΕξέταση2-2008.pdf
Εργασίες 2009-10
25/11/09 Εργασία 2 - 2009
Συνήθεις διαφορικές εξίωσεις - προβλήματα δύο οριακών τιμών. Ταξινόμηση μερικών διαφορικών εξισώσεων
Εργασία2-2009.pdf
5/01/10 Εργασία 3-2009_Απαντήσεις
Εργασία3-2009_Απαντήσεις.pdf
30/11/09 Εργασία 2 2009 Απαντήσεις
Εργασία2-2009_Απαντήσεις.pdf
25/11/09 Εργασία 1 - 2009

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και συστήματα - προβλήματα αρχικών τιμών

Εργασία1-2009.pdf
25/11/09 Ergasia 3 - 2009
Ελλειπτικά και παραβολικά προβλήματα με πεπερασμένες διαφορές 
Εργασία3-2009.pdf
21/01/10 Εργασία 4-2009_Απαντήσεις
Εργασία4-2009_Απαντήσεις.pdf
17/12/09 Εργασία 4 - 2009
Υπερβολικά προβλήματα
Εργασία4-2009.pdf
16/11/09 Εργασία 1 2009 Απαντήσεις
Εργασία1-2009_Απαντήσεις.pdf
Εργασίες 2010-11
7/01/11 Εργασία 3 - 2010_Απαντήσεις
Εργασία3-2010_Απαντήσεις.pdf
30/11/10 Εργασία 4 - 2010
Προβλήματα αρχικών και οριακών
Εργασία4-2010.doc
25/01/11 Εργασία 5 - Απαντήσεις
erg5sol.pdf
24/10/10 Εργασία 2 -2010
Συνήθεις διαφορικές εξίωσεις - προβλήματα δύο οριακών τιμών
Εργασία2-2010.pdf
15/12/10 Εργασία 1 - 2010_Απαντήσεις
Εργασία1-2010_Απαντήσεις.pdf
15/12/10 Εργασία 2 - 2010_Απαντήσεις
Εργασία2-2010_Απαντήσεις.pdf
15/12/10 Εργασία 5-2010
Υπερβολικά προβλήματα
Εργασία5-2010.pdf
15/11/10 Εργασία 3 - 2010
Ελλεπτικά προβλήματα - Αριθμητική επίλυση εξισώσεων Poisson και διαρμονικής
Εργασία3-2010.pdf
11/01/11 Εργασία 4 - Απαντήσεις
Εργασία4-2010_Απαντήσεις.pdf
10/10/10 Εργασία 1 - 2010
Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και συστήματα - προβλήματα αρχικών τιμών
Εργασία1-2010.pdf
Εργασίες 2011-12
18/11/11 Εργασία 1 - 2011 Απαντήσεις

Εργασία1-2011_Απαντήσεις.pdf
7/11/11 Εργασία 2 - 2011

Εργασία2-2011.pdf
5/01/12 Εργασία 3 - 2011 Απαντήσεις

Εργασία3-2011_Απαντήσεις.pdf
25/11/11 Εργασία 3 -2011
Εργασία3-2011.pdf
18/11/11 Εργασία 1 - 2011

Εργασία_1-2011.pdf
17/12/11 Εργασία 4 - 2011
Εργασία4-2011.pdf
17/12/11 Εργασία 5 - 2011
Εργασία5-2011.pdf
11/12/11 Εργασία 2 - 2011 Απαντήσεις

Εργασία2-2011_Απαντήσεις.pdf