Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ασκήσεις
4/10/18 1η σειρά ασκήσεων
 
Prob_Set1_LP.doc
4/10/18 1η σειρά προβλημάτων για εξάσκηση
 
Practice1_LP_1.doc
4/10/18 2η σειρά προβλημάτων για εξάσκηση
 
Practice2_LP.doc
4/10/18 3η σειρά προβλημάτων για εξάσκηση
 
Practice3_LP.doc
4/10/18 4η σειρά προβλημάτων για εξάσκηση
 
Practice4_LP.doc
Λογισμικό
8/10/13 Σύντομες οδηγίες για το λογισμικό LINGO
 
LINGO_instructions.doc
Διάφορα Downloads
2/12/11 Ιστοσελίδα για αντιστροφη πινάκων

Γράψτε τα στοιχεία του πίνακα, επιλέξτε "Matrix Inverse" και πατήστε "Calculate" 

http://www.bluebit.gr/matrix-calculator/
Σημειώσεις
1/10/11 Σημειώσεις σε δίκτυα
networks_notes.pdf
Ανακοινώσεις
30/11/18 Λίστα συμμετεχόντων στην πρόοδο
πρόοδος.xlsx
12/12/13 Οδηγίες για προόδους εξετάσεις
 
exam_instructions_1.doc