Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Σημειώσεις
8/02/18 Σημειώσεις Εργαστηρίου
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΦΥΣΙΚΗΣ_ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
Ανακοινώσεις
8/02/18 Δηλώσεις Εργαστηρίων 2018
Δηλώσεις στις ομάδες Εργαστηρίων της Φυσικής Μεταλλουργίας στον ακόλουθο δεσμό 

http://mechdsgn.mie.uth.gr/index.php/2016-02-29-02-26-00