Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εργασίες 2018-19
4/03/19 Εργασία 1: Πρότυπο ηλιακό θερμικό σύστημα
 
2019ΗΘΣΕργασία1-πρότυποΗΘΣ.pdf
4/03/19 Εργασία 2: Ηλιακή ακτινοβολία
 
2019ΗΘΣΕργασία2-Ηλιακήακτινοβολία.pdf